Και με υπογραφή η Λαμία έδρα του ΤΕΙ Στερεάς!

Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2013 21:19

Και με υπογραφή η Λαμία έδρα του ΤΕΙ Στερεάς!

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τις αλλαγές σε επειδή τμημάτων, σχολών και έδρας το  ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος.

Εδρα του ορίζεται η Λαμία και μέχρι την  διεξαγωγή εκλογής για την ανάδειξη προέδρου του νέου φορέα την Διοίκηση του  περιφερειακού ΤΕΙ θα ασκεί ο  πρόεδρος του  ως  τώρα  ΤΕΙ Λαμίας  Ντίνος Αναστασίου.

Ανάμεσα στις αλλαγές που επέρχονται είναι και η αναβάθμιση του τμήματος του Καρπενησίου που γίνεται Σχολή.

Τα σημαντικότερα σημεία του Προεδρικού Διατάγματος…

Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

1. α) Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα και το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα τη Λαμία συγχωνεύονται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.

β) Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Παραρτήματος Θήβας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Θήβα.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Διοίκησης Συ

στημάτων Εφοδιασμού του Παραρτήματος Θήβας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

γ) Το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα και το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα.

δ) Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου του

Τ.Ε.Ι. Λαμίας και το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρδίτσας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας συγχωνεύονται σε Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Καρπενήσι.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Καρπενήσι, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα το Καρπενήσι.

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, με

διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αποτελείται από τις εξής

Σχολές:

1. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με έδρα τη Χαλκίδα, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.

γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα.

3) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα.

4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία.

5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.,με έδρα τη Χαλκίδα.

6) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα.

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με έδρα τη Χαλκίδα, η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα τη Χαλκίδα.

2) Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την

Άμφισσα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

β) Μουσειολογία.

γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

3) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα τη Θήβα.

3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,με έδρα τη Λαμία, η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

1) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τη Λαμία.

2) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία.

Άρθρο 2

Ίδρυση Σχολής

Ιδρύεται Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι.

Άρθρο 3

Ίδρυση Τμήματος

Ιδρύεται Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Άμφισσα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

β) Μουσειολογία.

γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

Άρθρο 4

Συγχώνευση Σχολών

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

Άρθρο 5

Μετονομασία Τμημάτων

1. α) Το Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με

έδρα τη Χαλκίδα μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

β) Το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

γ) Το Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα τη Λαμία μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

δ) Το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του

Τ.Ε.Ι. Λαμίας με έδρα τη Λαμία μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.

γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

ε) Το Τμήμα Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με έδρα τη Χαλκίδα μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό εκάστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα.

3. Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που μετονομάζονται ουδεμία μεταβολή επέρχεται.

Άρθρο 7

Κατάργηση Παραρτημάτων

1. Το Παράρτημα Θήβας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας καταργείται.

2. Το Παράρτημα Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας καταργείται.

3. Το Παράρτημα Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας καταργείται.

Άρθρο 8

Κατάργηση Γενικού Τμήματος και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

1. Το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας καταργείται.

2. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας καταργείται.

3. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας καταργείται.

4. α) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν στα καταργούμενα Τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα,με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α/ 141) οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

(ΕΡ.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που υπηρετούν στα καταργούμενα Τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (A/ 141) οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.

δ) Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων,του αρχείου και της βιβλιοθήκης των καταργούμενων Τμημάτων εκδίδεται απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.ή του αρμόδιου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (A/ 141) οργάνου.

ε) Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά με τα Εκλεκτορικά Σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση των Τμημάτων και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων, στα οποία εντάσσονται.

11. Χρέη Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ασκεί ο Γραμματέας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

12. Στις Σχολές στις οποίες στα Τμήματά τους έχει επέλθει μεταβολή στο σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού που ορίζεται άνω του 1/5 των μελών τους διενεργούνται εκλογές για ανάδειξη του νέου Διευθυντή Σχολής. Η διαδικασία της εκλογής ολοκληρώνεται μέχρι 30−11−2013. Έως τότε καθήκοντα Διευθυντή ασκεί ο μέχρι τότε Διευθυντής της Σχολής.

13. Στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μέχρι την ανάδειξη του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30−11−2013, χρέη Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.