Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 24 Ιουλίου

Η 9η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας “Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ Μαθητείας του ΟΑΕ”, για την Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής “/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.

κ. Ιωάννης Καρνάβας.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ης διόρθωσης σταδίου κτηματολογίου μελέτης «Ο”ΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ- ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας κ.Γεώργιος Μάρκου.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Χαρακτηρισμός δρόμου “.”.Αμφίκλειας προς Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της “Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας κ.Ευθυμία Τσιβελέκη.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης ισχύος της 10/01/2012 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου « Ανασκαφική Έρευνα και Αποτύπωση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού» και συμπλήρωση των όρων αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος

Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση πιστώσεων έτους 2013 έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 056/2. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έργου της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος “ημοσίων Επενδύσεων έτους 2013.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις τόκων έτους 2013 (αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος

Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της “/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ εξαμήνου έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της “Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *