Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

 

Θα πραγματοποιηθούν τελικά τα Φωκικά 2013. Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεωνΤη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00΄θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 2. Λήψη Απόφασης για κλείσιμο λογαριασμού που τηρούσε η Ν.Ε.Λ.Ε. Φωκίδας, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 3. Έγκριση και παραλαβή 3ης επικαιροποίησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης των έργων κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας και επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νομού Φωκίδας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση Ύδρευσης Άμφισσας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Υπόλοιπη Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 6. Έγκριση 2ου τελικού & τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ’’Βελτίωση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης’’ της Δ.Κ. Δεσφίνας, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 7. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, (Εισάγεται από την Οικονομικής Επιτροπή, Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Πρόεδρος της Επιτροπής)

 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.176/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και λήψη Απόφασης για λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ» και για ανάληψη των δραστηριοτήτων της και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της από το Δήμο Δελφών, (Εισάγεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση, Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης)

 9. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για τις εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό δαπάνες του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου, (Εισηγήτρια: κ. Μάρω Τασιού – Γουργουρή, Αντιδήμαρχος)

 10. Τροποποίηση Απόφασης εγκατάστασης κτηνοτρόφων Δ.Ε. Καλλιέων στους θερινούς βοσκότοπους, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κοτρώνης, υπάλληλος Δ.Ε. Καλλιέων)

 11. Παραχώρηση δημοτικού χώρου της Δ.Κ. Άμφισσας στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

 12. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Δελφών στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών την 25η Σεπτεμβρίου 2013, (Εισηγήτρια: κ. Ελένη Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

 13. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης β΄ περιόδου, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης)

 14. Ενημέρωση του Σώματος για τις τελευταίες εξελίξεις και τις αποφάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 15. Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα ελλείψεων ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 16. Συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς του Ελαιώνα της Άμφισσας της 05ης.08.2013, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 17. http://amfissapress.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.