Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον καμένο ελαιώνα Άμφισσας

 

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 11:08

 

perg-tsaftarhs


Τις καμένες  εκτάσεις του ελαιώνα από την  πυρκαγιά της 5
ης Αυγούστου επισκέφθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Αθ. Τσαυτάρης, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κο Κλέαρχο Περγαντά, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την έκταση των ζημιών, ώστε να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός για την αντιμετώπιση της κατάστασης και βοήθεια των πληγέντων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να συζητήσει τρόπους επίλυσής τους.

Τον Υπουργό συνόδευσαν ο: Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κος Μόσχος Κορασίδης, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κος Βασίλης Έξαρχος, η Βουλευτής Φωκίδας κα Ασπασία Μανδρέκα, η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Δήμου Δελφών κος Ιωάννης Τζαβάρας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων κος Αθ. Τσαυτάρης με δήλωσή του δεσμεύτηκε για:

  1. Την αποζημίωση τωνελαιοκαλλιεργητώνγιατηνανηρτημένησοδειά, ηοποίαθαδοθείσύντομα απότονΕΛ.Γ.Α., μιαςκαιδουλεύουνσυνεχώςτασυνεργείακαιέχουνήδηαποτιμήσειπερισσότερααπότο 50%,

  2. Την στήριξητηςΠολιτείαςγιατονΠαραδοσιακόελαιώνατηςΆμφισσας με τηνπαράτασητουπρογράμματος προστασίας για 2 συν 3 χρόνια. Δυοαπότηντρέχουσαπερίοδογιατο 2012 καιτο 2013 (πουοιγεωργοίθαπάρουνσύντοματαχρήματάτους) καιαυτόθαείναιέργο γέφυρα γιανα υποστηριχθεί γιαάλλα 3 χρόνια απότη νέαΚΑΠ. Έτσι τόνισε οΥπουργός θα λύσουμετο πρόβλημα τηςυποστήριξηςτηςκαλλιέργειας τουελαιώναμε έναπρόγραμμαπουδενγίνεταιπουθενάαλλού.

  3. Για τηναναγέννησηκαιανασυγκρότησητουελαιώνα, δηλαδήγιατο φυτικόκεφάλαιοπουχάθηκε, θααποτιμηθείκαιθααποζημιωθείαπόταπρογράμματα ΠΣΕΑ. ΘαακολουθήσουμετηδιαδικασίαπουακολουθήσαμεγιατηΧίο,πουείχεταμαστιχόδεντρα,παραδοσιακόκαιαυτόπροϊόνκαιταχρήματαήρθανσε 5 μήνες,

  4. Για το μεγάλο αρδευτικότουελαιώνα, απότα πιοσύγχρονα αρδευτικάπροϋπ. 37.205.000,00όλοστάδην άρδευση, με σωλήνεςκαιόχιτσιμεντένιουςαύλακες, το υποστηρίζουμεκαιπληρώνουμε 600.000,00γιααρχαιολογικέςέρευνες. Επιδιώκουμενα γίνουν γρηγορότερατα βήματα για να μηνυπάρξεικαθυστέρηση. Εξετάζουμε θετικά τηνπρότασητηςΑντιπεριφερειάρχηκαςΠαναγιώτας Γαζή γιανα ενταχθεί υποέργοπουθα καλύπτει καιτηνπυροπροστασίατουελαιώνα.

  5. Lamiareport

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.