Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

Συλληπητήρια Επιστολή για το θάνατο της Μίνας ΚανελλοπούλουΤην Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 στις 18.30 θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ28 χειριστών μηχανημάτων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, (Εισηγήτρια: κ. Μαίρη Καπαρέλη, Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών)

 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

 3. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.442,67 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 προς κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβασιούχων έργου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Ποιοτική Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Γραβιάς», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ.  Κίρρας  Δ.Ε.  Ιτέας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου “Κατασκευή  Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαριολάτας”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 7. Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου “Κατασκευή εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαριολάτας”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 8. Έγκριση 1ου και τελικού Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου “Έργα Υποδομής Τ.Κ. Αθ. Διάκου”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου “Κατασκευή νέου δικτύου αποχετευτικών επί της οδού Κ. Πετσάβα και Κεχαγιά”, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ‘Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ. Δελφών’ του Δήμου Δελφών», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 11. Έγκριση και παραλαβή της νέας μελέτης του έργου “Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας” και υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)Έγκριση Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
 12. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 13. Ενοικίαση χώρου εναπόθεσης ογκωδών απορριμμάτων στη θέση ¨Κεραμού¨ Τ.Κ. Γαλαξιδίου (Εισηγήτρια: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για της εκδηλώσεις στα πλαίσια διέλευσης ολυμπιακής φλόγας, (Εισηγήτρια: κ. Ελένη Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

 15. Έγκριση δαπάνης για την δημόσια εορτή – επέτειο  «Ναυμαχία της Αγκάλης», (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 16. Αναπροσαρμογή διδάκτρων δημοτικών ωδείων, (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

 17. Ορισμός  δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών της διαχειριστικής επιτροπής του Ιδρύματος «Ιωάννου Γιδογιάννου», (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 18. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Γαλαξιδίου στα Ο.Τ. 118 και 120, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δόμησης)

 19. Λήψη απόφασης ως προς τη συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 276/2012 Απόφαση Τριμ. Διοικ. Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δόμησης)

 20. Σύσταση Επιτροπής κατ’ άρθρο 70 του ν. 3852/2010 για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 21. Σύσταση Επιτροπής κατ’ άρθρο 70 του ν. 3852/2010 για τη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Ιτέας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 22. Σύσταση Επιτροπής κατ’ άρθρο 70 του ν. 3852/2010 για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Ιτέας και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 23. Ορθή επανάληψη του θέματος «Διερεύνηση αξιοποίησης του κτιρίου μετά του περιβ. Οικοπέδου «Μακεδών» στην Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτικής  Ενότητας Ιτέας» , (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 24. Γνωμοδότηση επί αιτήματος μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης για επέκταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στη θέση «Όρμος Ανδρομάχης» Δ.Ε. Γαλαξιδίου, (Εισηγήτρια: κ. Μάρω Τασιού Γουργουρή, Αντιδήμαρχος)

 25. Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα του χώρου των εκπαιδευτικών, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Η Συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το AmfissaPress

http://www.amfissapress.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.