Αιτήσεις συμμετοχής για το Σ υ ν έ δ ρ ι ο ¨Το Κάστρο των Σαλώνων”

Ο Δήμος Δελφών, η 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και η Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο της κοινής τους προσπάθειας για την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή του εμβληματικού μνημείου, του  Κάστρου των Σαλώνων, συνδιοργανώνουν συνέδριο με τίτλο: «Το Κάστρο των Σαλώνων (Άμφισσας). Ιστορική Διαδρομή -Δυνατότητες και Προοπτική Ανάδειξης».

Στόχοι του συνεδρίου είναι: α) να φωτιστεί η διαδρομή και ο ρόλος του εμβληματικού μνημείου της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή σε σύνδεση με τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Άμφισσα και στην ευρύτερη περιοχή, β) να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το μνημείο, γ) να προβληθεί η αναγκαιότητα αλλά και να διερευνηθεί η δυνατότητα αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου ως ενός μνημείου μείζονος σημασίας, όπως έχει συμβεί και σε ανάλογες περιπτώσεις, δεδομένου ότι συγκεντρώνει εξαιρετικά χαρακτηριστικά και έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην ελληνική ιστορία, δ) να συντονιστούν και να ενταθούν οι προσπάθειες εξεύρεσης των πόρων που απαιτούνται για την εκπόνηση της σειράς των απαραίτητων μελετών με τελικό στόχο την αποκατάσταση του μνημείου και ε) να καταγραφούν με πληρότητα οι άμεσες παρεμβάσεις διαχειριστικού τύπου, που μπορούν να αναβαθμίσουν το Κάστρο, έως ότου επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση του.

Θα ακολουθήσει η δημοσίευση των πρακτικών, που θα περιλαμβάνει τα πορίσματα του συνεδρίου και τα αναλυτικά κείμενα των εισηγήσεων.

Δεδομένης της σημασίας του εγχειρήματος για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και τη διάσωση του μνημείου, η ολοκληρωμένη προσέγγιση του οποίου επιχειρείται για πρώτη φορά, η συμβολή σας στο συνέδριο είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του. Η δαπάνη μετάβασης και διαμονής των ομιλητών θα καλυφθούν από τους διοργανωτές.

Καθώς η εκδήλωση απευθύνεται όχι μόνο στους ειδικούς επιστήμονες αλλά και στο ευρύ κοινό, η γλώσσα των ανακοινώσεων θα είναι αποκλειστικά η ελληνική. Ο χρόνος ομιλίας δεν πρέπει να ξεπερνάτα 20΄.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας και να αποστείλετε σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής σας στην παρακάτω διεύθυνση της 24ης E.B.A. έως και τις 30.09.2013. Παράκληση να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δελτίο συμμετοχής.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και ηλεκτρονικά στην 24η  Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ( 24eba@culture.gr υπ’ όψιν κ. Μαρίας- Φωτεινής Παπακωνσταντίνου), με κοινοποίηση στο Δήμο Δελφών ( athanpanag@gmail.com, υπ’ όψιν κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου)

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων            Δήμος  Δελφών

Όθωνος 45 Λαμία 35100                               Πλατεία Κεχαγιά Άμφισσα 33100

τηλ. 2231047628                                         τηλ. 2265350023 – 2265350027

Fax: 2231047629                                         Fax: 2265350021

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Νικόλαος Φουσέκης    Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου   Αθανασία Ψάλτη

 

Δήμαρχος Δελφών     Προϊσταμένη ΙΔ΄ ΕΠΚΑ-24ης ΕΒΑ   Προϊσταμένη Ι΄ ΕΠΚΑ

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Το Κάστρο των Σαλώνων (Άμφισσας).

Ιστορική Διαδρομή – Δυνατότητες και Προοπτική Ανάδειξης

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας – 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2013

                                ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (όπως επιθυμείτε να τυπωθεί στο Πρόγραμμα και στα Πρακτικά):

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX):

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Έως 500 λέξεις):

http://www.amfissapress.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.