Η Βουλευτής Φωκίδας ζητά μείωση της φορολογίας στα ακίνητα του νομού

 

  Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013 18:38

Όπως είναι γνωστό στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, (Νομό Φωκίδας), βρίσκεται το παγκόσμιας πολιτιστικής και ιστορικής αξίας μνημείο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/1991 απόφασης η Ελληνική Πολιτεία θεσμοθέτησε σε μεγάλο μέρος του Νομού Φωκίδας Ειδικό καθεστώς Περιορισμών και επέβαλε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προκειμένου να προστατεύσει το Δελφικό Τοπίο.
Οι Ζώνες, δε, αυτές, – που αποτελούνται, ειδικότερα, από την Α’ Ζώνη Απολύτου Προστασίας, εντός της οποίας απαγορεύεται κάθε δόμηση αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα, καθώς και τη Β’ Ζώνη, εντός της οποίας επιτρέπονται κατόπιν άδειας των αρχών ελάχιστες δραστηριότητες ήπιας μορφής, – επαναοριοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/ΤΑΑΠ/2012, (ΦΕΚ 147/ΤΑΑΠ/2-5-2012), υπουργική απόφαση.
Όπως γίνεται αντιληπτό με την επιβολή του ανωτέρω άκρως περιοριστικού καθεστώτος στην ουσία έχει αφαιρεθεί, και μάλιστα χωρίς κανένα αντάλλαγμα, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται εντός των Ζωνών Προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών η ουσία της έννοιας της ιδιοκτησίας τους, αφού απαγορεύεται σε αυτούς να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Έτσι, όμως, έχει εκμηδενισθεί η αξία της ακίνητης περιουσίας των αντίστοιχων ιδιοκτητών ή κατεχόντων τα ακίνητα αυτά με οποιαδήποτε έννομη σχέση.
Επιπρόσθετα, εντός του Δελφικού Τοπίου και μάλιστα στην Α’ Ζώνη Απολύτου Προστασίας αυτού βρίσκεται και ο Ελαιώνας της Άμφισσας, ο οποίος αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μοναδικό στον κόσμο. Ο Ελαιώνας αυτός έχει μάλιστα ενταχθεί στα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα στο μέτρο 3.14 για την Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας.
Ο Ελαιώνας αυτός που αποτελείται από μικρότερες ιδιοκτησίες, ελαιοτεμάχια, που ανήκουν σε ιδιώτες και πρόσφατα επλήγη, σε σημαντικό μέρος του, από την πυρκαγιά της 5ης-8-2013, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται μόνο τους περιορισμούς που τίθενται από την Α’ Ζώνη Απολύτου Προστασίας του Δελφικού τοπίου αλλά, επιπροσθέτως, υφίσταται και τον περιορισμό της μονοκαλλιέργειας της ελιάς. Η βρώσιμη ελιά Αμφίσσης έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν ΠΟΠ, (ΦΕΚ 24 Β’/18-1-1994), και δεν υπάρχει δυνατότητα των ιδιοκτητών των ελαιοτεμαχίων για αλλαγή καλλιέργειας προς το συμφέρον τους αφού η καλλιέργεια της ελιάς Αμφίσσης, όπως προαναφέρθηκε, είναι μονοκαλλιέργεια. Λόγω, δε, των δεσμεύσεων του Δελφικού Τοπίου δεν υπάρχει η δυνατότητα να ανεγερθούν εντός του ελαιώνα ούτε καν αποθήκες προς διευκόλυνση των ελαιοκαλλιεργητών, οι οποίοι δεν δύνανται τελικά να αξιοποιήσουν την καλλιέργεια με αποδοτικό για αυτούς τρόπο.
Εξάλλου, στο Νομό Φωκίδας που αναπτυξιακά βρίσκεται στην τελευταία θέση της πανελλήνιας κατάταξης, αφού σχεδόν όλη η έκτασή του διέπεται από ειδικά καθεστώτα προστασίας, είτε των αρχαιοτήτων, είτε του περιβάλλοντος, (Δελφικό Τοπίο, ΝATURA, Περιοριστικό καθεστώς της Λίμνης του Μόρνου, κ.λ.π), υφίστανται και χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί αλλά και διάσπαρτα διατηρητέα κτίσματα τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
Με τις σχετικές, δε, αποφάσεις κήρυξης των οικισμών ως παραδοσιακών ή των μεμονωμένων κτισμάτων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στις χρήσεις και τους συντελεστές δόμησης και έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος διατήρησης, συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των υπόλοιπων κτιρίων.

Κατόπιν όλων αυτών και με σκοπό να ελαφρυνθούν οι πολίτες της Φωκίδας η οποία, λόγω των περιορισμών που υφίσταται, τόσο για την προστασία των αρχαιολογικών και πολιτιστικών της μνημείων, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν δύναται να αναπτυχθεί όπως άλλες περιοχές με άμεση συνέπεια το εισόδημα των πολιτών της να συρρικνώνεται συνεχώς, Σάς Καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα ανωτέρω αναφερόμενα και στα πλαίσια του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών περί «Ενιαίου Φόρου Ακινήτων και άλλων φορολογικών διατάξεων» να μεριμνήσετε, ώστε:
Α) Να εξαιρεθούν, με βάση την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, από τη φορολόγηση τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των Περιοριστικών Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, (Α’ και Β’), του Δελφικού Τοπίου, οι οποίες, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, έχουν τεθεί για την προστασία των αρχαιοτήτων του ευρύτερου χώρου των Δελφών, καθώς και τα ακίνητα – ελαιοτεμάχια του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας, τα οποία βρίσκονται εντός της Α’ Ζώνης Απολύτου Προστασίας του Δελφικού Τοπίου και τα οποία για περιβαλλοντικούς αλλά και πολιτιστικούς λόγους υφίστανται επιπρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλουν την μονοκαλλιέργεια της ελιάς,
Β) Να εξαιρεθούν της φορολόγησης ακίνητα που βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές NATURA, στη ζώνη προστασίας περιμετρικά του Μόρνου, καθώς και σε κάθε άλλο καθεστώς περιορισμού που στόχο έχει την Προστασία του Περιβάλλοντος ή των Αρχαιοτήτων,
Γ) Τέλος, να εξαιρεθούν, άλλως, να επιβληθεί κλιμακούμενη μείωση του φορολογικού βάρους, μέσα από την ενδεχόμενη θέσπιση «Συντελεστή Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών οικισμών Γαλαξειδίου και Χρισσού, αλλά και εντός οποιουδήποτε άλλου παραδοσιακού οικισμού ή συνοικίας, όπως είναι η Χάρμαινα Άμφισσας, καθώς και για κάθε άλλο ακίνητο που έχει χαρακτηρισθεί από το νόμο ως Παραδοσιακό ή Διατηρητέο.

Με τον δέοντα σεβασμό,

Ασπασία Π. Μανδρέκα,
Βουλευτής Φωκίδας

Lamiastar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.