Άμφισσα: 150.000€ από το Πράσινο Ταμείο για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων της Χάρμαινας

Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» και δημοπρατείται τις επόμενες ημέρες το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίσσης»

foto-1n

Ύστερα από την αρ. 3983/11-10-2013 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Πράσινου Ταμείου» εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου φορέα το προτεινόμενο από το Δήμο Δελφών έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Χάρμαινας Δημοτικής Κοινότητας Αμφίσσης», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Με τo παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί το υπόλοιπο έργο και θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στην συνοικία της Χάρμαινας της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίσσης. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες :

 1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων και αποκατάσταση αυτών με ακανόνιστες χονδρόπλακες.

 2. Καθαίρεση άοπλων και ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων.

 3. Αποξήλωση κρασπέδων και τοποθέτηση νέων από λιθοδομή.

 4. Καθαίρεση τοιχίων από λιθοδομή.

 5. Εκσκαφές για δημιουργία υπογείων χώρων, θεμελίων κλπ.

 6. Εργασίες εκτροπής υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης και κατασκευής νέου δικτύου ομβρίων (αγωγός PVC, επιχώσεις σκαμμάτων, ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων, κλπ).

 7. Αμμοβολή υφιστάμενων όψεων λιθοδομών όπου απαιτείται.

 8. Κατασκευή κρήνης από λιθοδομή διαστάσεων 1,90Χ1,80Χ0,70.

 9. Πλήρης κατασκευή τοιχίων, τοίχων αντιστήριξης και παρτεριών από λιθοδομή με αρμολόγημα και διαμόρφωση όψεων.

 10. Επενδύσεις στέψεων λιθοδομών, κλιμάκων και κάθετων τοιχίων με ακανόνιστες χονδρόπλακες και μόρφωση των ακμών.

 11. Επιχρίσματα σε υφιστάμενους τοίχους για εναρμόνιση με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της συνοικίας.

 12. Καθαίρεση υπάρχουσας λιθόστρωσης όπου απαιτείται από πέτρες τύπου καλντερίμι και αποκατάσταση του τμήματος που καθαιρέθηκε με λίθους ιδίας μορφής.

 13. Καθαρισμός συνοικίας από σκουπίδια, χόρτα, κλαδιά κλπ.

 14. Προμήθεια σκυροδέματος για δημιουργία θεμελίων για τα τοιχία και οπλισμός αυτών με σιδηρές ράβδους.

 15. Ξυλεία κάλυψης της υφιστάμενης μεταλλικής σκάλας, τοποθέτηση κουπαστής και βερνικοχρωματισμός αυτών.

 16. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και τοποθέτησή τους κατά μήκος της υφιστάμενης μεταλλικής σκάλας.

 17. Κατασκευή πληροφοριακών πινακίδων από μάρμαρο και σιδηρά βάση στήριξης και τοποθέτησή τους σε επιλεγμένα σημεία από την Υπηρεσία.

 18. Αποξήλωση εσχάρων όμβριων και τοποθέτηση κλειστών φρεατίων αποχέτευσης.

 19. Πλήρης κατασκευή φρεατίου όμβριων.

 20. Φωτισμός ανάδειξης. Θα κατασκευασθεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος της υφιστάμενης μεταλλικής σκάλας και θα τοποθετηθούν προβολείς επιδαπέδιοι λαμπτήρων LED νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης.

 21. Θα γίνει αντικατάσταση των κατεστραμμένων παραδοσιακών φωτιστικών.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Εφαρμόζοντας πιστά το πρόγραμμά μας και μετά από συστηματική προσπάθεια ο Δήμος μας ενέταξε άλλο ένα έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η ολοκλήρωση της ανάπλασης των Κοινοχρήστων χώρων της Χάρμαινας θα δημοπρατηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου μας και θα αρχίσει να υλοποιείται. Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται η ανάπλαση των προσβάσεων και η ανάδειξη των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού.

Η συνεχής αναβάθμιση και ανάδειξη της συνοικίας  της Χάρμαινας στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνεπή εφαρμογή του σχεδιασμού μας που ξεκινά ήδη από τον τ. Δήμο Αμφίσσης (Βλέπε «Το έργο της οκταετίας 1999-2006», Νικόλαος Δημ. Φουσέκης, Άμφισσα 2006, σελ. 78-84). Άλλωστε επιστέγασμα των προσπαθειών μας αποτέλεσε και η ανάδειξη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, του Δήμου Δελφών ως του καλύτερου αειφόρου τουριστικού προορισμού της Ελλάδας για το 2011, στο πλαίσιο του μεγάλου διαγωνισμού, που προκηρύσσει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (EDEN) – που για το συγκεκριμένο έτος είχε θέμα: «Τουρισμός και Ανάπλαση Χώρων – Περιοχών», όπου βραβεύθηκε η συνοικία της «Χάρμαινας».

Το γενικό πλάνο μας για τη συνοικία της «Χάρμαινας», προβλέπει τη λειτουργία ενός ιδιαίτερου «θεματικού πάρκου», μοναδικό στον Ελληνικό Χώρο που θα προσδώσει προστιθέμενη τουριστική και κοινωνική αξία στην πόλη της Αμφίσσης και περιλαμβάνει εκτός των άλλων: α) κέντρο ενημέρωσης και πολιτιστικών δράσεων (το «Τουλασίδι»), β) κατάστημα καφέ-εστίασης και γ) μικρό ξενώνα, καθώς και την Πινακοθήκη Παπαλουκά που διατηρεί ο Δήμος. Όπως έχουμε γνωστοποιήσει, ήδη η χρήση των τριών πρώτων κτιρίων δημοπρατήθηκε την 11η.05.2013 και ανατέθηκε σε ιδιώτη επενδυτή η λειτουργία τους με τα πρώτα δείγματα της συγκεκριμένης δραστηριότητας να κρίνονται ικανοποιητικά. Ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε και άλλους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή με λογικές συμπληρωματικές και πάντα με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του χώρου και των ανθρώπων του.

http://www.amfissapress.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.