Χρηματοδοτήθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» για τις αναπλάσεις Δεσφίνας

 Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 14:33

    Γράφτηκε  από τον/την Control

 Desfina (1)

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει ότι με την αρ. 2258/19-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

«Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Κωδικός MIS: 457065), που διαχειρίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η πρότασή του με τίτλο: «Αναπλάσεις Χώρων Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας» προϋπολογισμού 2.045.000,00 €.

Με το συγκεκριμένο έργο και σε εφαρμογή της συνολικής μελέτης ανάπλασης της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας, που ο στόχος της συμπυκνώνεται στην λειτουργική και αισθητική αναδιαμόρφωση της περιοχής, επιλύοντας παράλληλα το μεγάλο πρόβλημα της απορροής των ομβρίων υδάτων και της αποχέτευσης των αστικών αποβλήτων στην περιοχή του ρέματος «καβαλλάρης», θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
1. Καθαιρέσεις υφιστάμενων-υπαρχόντων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, τόσο στους κεντρικούς, όσο και στους δευτερεύοντες οδικούς άξονες, καθώς και καθαιρέσεις των σκυροδεμάτων και των ασφαλτικών στρώσεων στο σύνολο των δρόμων που θα γίνει η ανάπλαση.
2. Κατασκευή νέων τσιμεντένιων κρασπέδων.
3. Κατασκευή νέων πεζοδρομίων από κυβόλιθους (γρανίτη και πορφυρίτη).
4. Τοποθέτηση κυβολίθων στους δευτερεύοντες οδικούς άξονες της περιοχής μελέτης.
5. Δημιουργία διαβάσεων πεζών σε όλους τους οδικούς άξονες της περιοχής επέμβασης.
6. Εξυγίανση της ασφαλτοστρώσεως του κεντρικού οδικού άξονα.
7. Κατασκευή νησίδων πρασίνου στον κεντρικό οδικό άξονα.
8. Κατασκευή αυλάκων-υδρορροών των ομβρίων υδάτων κατά μήκος όλων των αξόνων.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν παραδοθεί τα εξής:
• Επιστρώσεις πεζοδρομίων με κυβολίθους από γρανίτη συνολικής έκτασης 4.450 μ2.
• Πλακοστρώσεις οδών με κυβολίθους τσιμέντου, κυβολίθους γρανίτη στις διασταυρώσεις και κυβολίθους πορφυρίτη στις διαβάσεις συνολικής έκτασης 6.600 μ2.
• Ασφαλτοστρώσεις οδών συνολικής έκτασης 5.700 μ2.
• Δίκτυο ομβρίων συνολικού μήκους 908,54 μ.
• Δίκτυο ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.181 μ.

Η περιοχή των παραπάνω παρεμβάσεων εκτίνεται στο σύνολο των βασικών οδών της πόλης, ενώ το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην κατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων και του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή «Καβαλάρης» της Δεσφίνας επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα της συγκεκριμένης περιοχής.

Το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Εδώ και αρκετά χρόνια πάγιο αίτημα της κοινωνίας της Δεσφίνας και όραμα των τοπικών αρχών, ήδη από την εποχή του Καποδιστριακού Δήμου Δεσφίνας αποτελεί το έργο των αναπλάσεων των βασικών οδών της πόλης. Με την σημερινή ένταξη ένας κόπος ετών δικαιώνεται. Η κατασκευή του έργου θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Δεσφίνας που μαζί με το ιδιαίτερο ανθρωπογενές της περιβάλλον θα κάνουν την πόλη ελκυστικότερη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, επιλύοντας παράλληλα βασικά προβλήματα υποδομών με οριστικό τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου μας και τους αυτοδιοικητικούς συναδέλφους της Δ.Ε. Δεσφίνας για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του σχεδιασμού και της ωρίμανσης του συγκεκριμένου έργου. Η επίτευξη του στόχου ένταξης και του συγκεκριμένου έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατέστη δυνατή με ομαδική και συντονισμένη δουλειά όλων των εμπλεκομένων, υπηρεσιακών και αυτοδιοικητικών παραγόντων. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, δεδομένου του εύρους των αναπλάσεων που περιλαμβάνονται και του κόστους τους, που αποτυπώνεται στο προϋπολογισμό του έργου. Η ένταξή του στο ΕΣΠΑ μόνο εύκολη δεν ήταν αφού ανταγωνιζόμαστε πλήθος προτάσεων άλλων Δήμων, δεδομένου ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. είναι μονόδρομος για την κατασκευή τέτοιων έργων υποδομών, όντας γνωστή η ισχνότατη πλέον χρηματοδότησή μας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Ήδη οι υπηρεσίες μας εργάζονται πυρετωδώς ώστε το έργο να δημοπρατηθεί άμεσα. Παρά τα όποια προβλήματα θα δημιουργηθούν στην καθημερινότητα των κατοίκων κατά την κατασκευή του έργου, σύντομα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Δεσφίνας θα απολαμβάνουν τα οφέλη του».

Lamiastar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *