Την Τετάρτη η 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς – Δείτε τα θέματα

 

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014 16:43

 2633191

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 1η (ΕΙΔΙΚΗ) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  29 Ιανουαρίου  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), με το ακόλουθο  θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο:   Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε ότι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση της Περιφέρειας. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.(Ν.3852/10, αρθ.185).

Συνεδρίαση 2η

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 2η (τακτική)  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  29 Ιανουαρίου  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο
: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2014, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ.114/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 4ο:  Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  Π.Σ.Ε.   κ. Ιωάννης Καρνάβας.

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013 Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κ.Ιωάννης Γρανίτσας.

ΘΕΜΑ 6ο:  Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου αντιμετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων της οδού Λίμνης – Λ.Αιδηψού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ.Παλαιοπάνος.

ΘΕΜΑ 7ο:    Διαγραφή πωλητή από θέση Λαϊκής Αγοράς Ν.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Ηλίας Δημητρέλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ.51/2006 της Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Ηλίας Δημητρέλος.

ΘΕΜΑ 9ο:  Ορισμός μελών για την επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ.242/96.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./ Π.Ε.Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή.

ΘΕΜΑ 10ο: Προέγκριση πιστώσεων έτους 2014 για μελέτες/έργα των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΜΠ 056/3 και ΣΑΕΠ056/2.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της ΣΑΕΠ066 με τη διαδικασία της προέγκρισης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 12ο: Προγραμματική Σύμβαση για το έργο « Λειτουργία Ανοικτού Κολυμβητηρίου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 13ο: Προέγκριση πίστωσης έργου της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2.     Γενική  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

3.     Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4.     Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

5.     Γενικούς  Δ/ντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Με την παράκληση να ενημερώσουν τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητας τους)

6.     Noμική Υπηρεσία  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7.     Δήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8.     Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *