Να μια έκθεση που πρέπει να επισκεφθούν όλα τα σχολεία…

 

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 11:44

«Φυτά και Πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης»

 

Ανοιχτή Πρόσκληση της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για συμμετοχή σχολικών ομάδων Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της έκθεσης «Φυτά και Πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης»

Στις 22-12-2013 εγαινιάστηκε και έκτοτε λειτουργεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, η περιοδεύουσα έκθεση «Φυτά και Πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης», η οποία θα παραμείνει εκεί έως 30-4-2014.

Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτιστικού προγράμματος “PaCE – Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe” (2007-2013) (www.plants-culture.unimore.it) το οποίο συντονίζεται από το εργαστήριο Αρχαιοβοτανολογίας του Πανεπιστημίου της Μόντενα (Ιταλία) με τη συμμετοχή δέκα ευρωπαϊκών χωρών. Περιλαμβάνει σειρά πινακίδων (posters) και διαφανειών που επιμελήθηκαν ειδικοί επιστήμονες από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο οφείλεται και η παραγωγή της έκθεσης, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία επιχειρείται μία πρωτότυπη και μοναδική προσέγγιση των φυτών του ευρωπαϊκού χώρου διαχρονικά.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της, η έκθεση βασίζεται στην έννοια της Ευρώπης, όπως παρουσιάζεται μέσω των φυτών, με την ελπίδα πως… «οι ρίζες του παρελθόντος μας θα γίνουν οι σπόροι του μέλλοντός μας».

Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη της σημασίας των φυτών στην ανθρώπινη ζωή, στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες της πληροφορίας και της τεχνολογίας, καθώς και στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τα εκθέματα καλύπτουν τη βοτανολογία, την αρχαιολογία, τη χρήση των φυτών διαμέσου της ιστορίας, καθώς και τις λαϊκές παραδόσεις από έντεκα ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας παράλληλα μια σύντομη ματιά στην ευρωπαϊκή βοτανική ιστορία.

Η ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής της πολιτικής, έχει εκπονήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης καιεκπαιδευτικές θεματικές ξεναγήσεις για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την γνωριμία τους με τον κόσμο των φυτών στο πλαίσιο του πολιτισμού και της ιστορίας της Ευρώπης σύμφωνα με την θεματολογία της έκθεσης άλλα και βάσει των σχετικών εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας.

Τα Σχολεία της Φθιώτιδας και Ευρυτανίας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων και των νηπιαγωγείων και των σχολείων ειδικής αγωγής, προσκαλούνται να επισκεφθούν την έκθεση μετά από έγκαιρο προγραμματισμό. Δηλώσεις συμμετοχής ημέρες και ώρες γραφείου ( τηλ.: 2231029992 κ. Σ. Δημάκη, κ. Κ. Ψαρογιάννη).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.