Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

                         Παρασκευή                          24 Ιανουαρίου                 2014

Τη Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δελφών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση σχετικά με άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης βωξίτη στην εταιρεία SnB, (Εισάγεται κατόπιν αιτήματος δημοτών, κατ’ άρθρο 5 παρ. 6 του Κανονισμού)

 2. Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Γηροκομείου Άμφισσας, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 3. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών (Τέλους 0,5% επί των Ακαθαρίστων Εσόδων) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Λιακώνη Αθανασίου, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 4. Ανατροπή – ανάκληση αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2014, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 6. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2014, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση χώρου αναψυχής περιοχής Συνοικισμού» Υποέργου 1 της Πράξης «Ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού» MIS 384523, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

 8. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ” με τίτλο «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Δελφών» και έγκριση της σχετικής μελέτης, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

 9. Υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης έργου στην πρόσκληση 1.18 για στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)

 10. Τοποθέτηση ποιμνίων στους δημοτικούς χειμερινούς βοσκοτόπους 2013-2014 της Δ.Ε. Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

 11. Διάθεση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις (υπολοιπόμενες) νέου έτους Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 12. Διάθεση πίστωσης για αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

 13. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα – Πονήρη, Πρόεδρος της Επιτροπής)

 14. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δελφών 2014, (Εισηγήτρια: κ. Μάρω Τασιού – Γουργουρή, Αντιδήμαρχος)

 15. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 370/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

 16. Παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Χρισσού, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)

 17. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής για τον χειρισμό της υποθέσεως της αδειοδότησης λατομείου στο Πολύδροσο του Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.