Ασπασία Μανδρέκα – Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου ΟΠΕΚΕΠΕ στην Άμφισσα

 

 19 Φεβρουαρίου 2014

Αίτημα προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε η βουλευτής Φωκίδας κ. Μανδρέκα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ στην Άμφισσα.

Προς

Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Γρηγόριο Αποστολάκο.

Κοιν: Γεν. Διευθυντή ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κυριάκο Μπαμπασίδη.

Θέμα: Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου ΟΠΕΚΕΠΕ στην Άμφισσα.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

            Παρότι, εξ όσων γνωρίζω, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, (ΟΠΕΚΕΠΕ), προβλέπει τη λειτουργία Γραφείου του και στην Άμφισσα Φωκίδας, τέτοιο Γραφείο δεν έχει ιδρυθεί μέχρι σήμερα.

            Όπως, όμως, ήδη γνωρίζετε στο Νομό Φωκίδας, που είναι κατά το πλείστον ορεινός και δύσβατος, υφίσταται, αναλογικά με τον πληθυσμό, μεγάλος αριθμός αγροτών και κτηνοτρόφων οι οποίοι, μη υπάρχοντος Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλονται σε τεράστια ταλαιπωρία δεδομένου ότι δεν τούς παρέχεται η οφειλόμενη ενημέρωση και εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν στον Οργανισμό.

             Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ πολύ να μεριμνήσετε ώστε να ιδρυθεί και λειτουργήσει Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Άμφισσα Φωκίδας όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό σας.

Με τιμή,

Ασπασία Π. Μανδρέκα,

Βουλευτής Φωκίδας.

 http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.