1.136.900€ για το έργο «Κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Νομού Φωκίδας»

14 Μαρτίου 2014

Εντάχθηκε από το Δήμο Δελφών προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», το έργο με τίτλο: «Κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Νομού Φωκίδας» και προϋπολογισμό 1.136.900,00 €.

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», ύστερα από την αρ. πρωτ. 122965/07-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΜ0-ΝΗ3) απόφαση ΤΟΥ Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας ΚΑΙ Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΥ Υπουργείου Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής ΚΑΙ, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη το έργο του Δήμου Δελφών με τίτλο: «Κινητοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Νομού Φωκίδας» και προϋπολογισμό 1.136.900,00 €.

Το έργο σχεδιάστηκε, ωρίμασε, υποβλήθηκε προς ένταξη και εντάχθηκε σε αγαστή συνεργασία του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας που είναι ο φορέας πρότασης και λειτουργίας του έργου και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δελφών που είναι ο δικαιούχος φορέας του έργου.

Το έργο αφορά στη μελέτη (τεχνική, περιβαλλοντική) και την κατασκευή δύο (2) υποδομών υποδοχής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Ν. Φωκίδας (ένα στον Δήμο Δελφών και ένα στον Δήμο Δωρίδας) που περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

  • Χωματουργικές εργασίες – διαμόρφωση γηπέδων σε δύο ανισόσταθμα επίπεδα.

  • Πύλη Εισόδου – Εξόδου και περίφραξη.

  • Φυλάκιο Εισόδου.

  • Γεφυροπλάστιγγα.

  • Δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης.

  • Έργα οδοποιίας – ασφαλτοστρώσεις.

  • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

  • Η Μ / εργασίες.

  • Έργα φυτεύσεων – Ζώνη Δενδροφύτευσης.

  • Λοιπά Κτιριακά Έργα – Έργα Υποδομής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δελφών σχεδιάζεται να κατασκευαστεί εντός του ευρύτερου χώρου κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ. ), συνολικής εκτάσεως 139.501,57 m 2 . Ο εν λόγω Σ.Μ.Α. θα λειτουργήσει για το μεσοδιάστημα έως την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων του Χ.Υ.Τ.Υ. και της Μονάδας Κομποστοποίησης, για την μεταφορά των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής όμορων Νομών και στη συνέχεια για τη μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (Κ.Δ.Α.Υ.) Λαμίας.

Ο αντίστοιχος Σ.Μ.Α. του Δήμου Δωρίδος σχεδιάζεται να κατασκευαστεί εντός χώρου συνολικής εκτάσεως 20.450,00 τ.μ. 2 , ο οποίος χωροθετείται στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου του Δήμου Δωρίδος και ο οποίος αποτελεί δημοτική έκταση.

Το έργο συνδέεται άμεσα με την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων και του Εργοστασίου Κομποστοποίησης του Νομού Φωκίδας που ήδη δημοπρατήθηκαν και θα αρχίσουν να κατασκευάζονται άμεσα, την παύση λειτουργίας του ενεργού ΧΑΔΑ Κερατόραχης και φυσικά με την συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Δελφών ειδικά, αλλά και τον Νομό Φωκίδας γενικότερα.

Τις επόμενες ημέρες το έργο θα δημοπρατηθεί παίρνοντας πλέον και αυτό τον οριστικό δρόμο κατασκευής του.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νικόλαος Δημ. Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Με την σημερινή ένταξη, όλα τα μεγάλα έργα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας, χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. και έχουν πάρει τον δρόμο της υλοποίησης. Μαζί με την κατασκευή του εργοστασίου Κομποστοποίησης και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). και όλων των συμπληρωματικών δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί σε άμεση συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας, η περιοχή μας καθίσταται πρότυπο πανελλαδικά στον συγκεκριμένο τομέα. Τα οφέλη όλων των παραπάνω υποδομών είναι προφανή και πολλαπλά για το περιβάλλον και την τοπική μας οικονομία. Άλλωστε το πλήθος των έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται αποδεικνύουν ότι η Δημοτική μας Αρχή απαντά με πράξεις στα μηνύματα των καιρών, τις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας καθώς και σε νεόκοπες ή και κακόπιστες πολλές φορές κριτικές για το όραμα και την αποτελεσματικότητά μας .

Θέλω για πολλοστή φορά να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες και τα αυτοδιοικητικά στελέχη του Δήμου μας όπως και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας για την ανταπόκρισή τους στις μεγάλες απαιτήσεις της συγκεκριμένης ένταξης. Ευχαριστώ επίσης και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που ανταποκρίθηκαν άμεσα στα ζητούμενα της ωρίμανσης της συγκεκριμένης ένταξης ».

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.