ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διεπιστημονική Διημερίδα Περιβάλλον και Πολιτισμός στη Φθιώτιδα χθες και σήμερα

 Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ανώνυμος 

 

Η. ΙΔ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΑΙ ΤΟ Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θεσσαλονίκης , μετά από μακρόχρονη συνεργασία στο πλαίσιο γεωαρχαιολογικών ερευνών στη Φθιώτιδα και με αφορμή την έκθεση « Φυτά ΚΑΙ ΣΤΗΝ πολιτισμός Ιστορία Της ευρώπης »στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, συνδιοργανώνουν Στους ίδιους Σάββατο 29 ΚΑΙ ΤΗΝ Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 , ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Οδό Αινιάνων 8 στη Λαμία, Διεπιστημονική Διημερίδα ΜΕ Τίτλο « Περιβάλλον και Πολιτισμός στη Φθιώτιδα χθες και σήμερα ».

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαμιέων και υποστηρίζεται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Φθιώτιδας, το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), τον Γεωπονικό Σύλλογο Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας – Υπάτης (Κ . Π.Ε.), τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας ..

Βασικοί στόχοι της Διημερίδας είναι: α) να παρουσιαστούν στο κοινό όψεις του περιβάλλοντος της Φθιώτιδας στο πέρασμα του χρόνου, όπως αναδεικνύονται μέσα από τα αποτελέσματα αρχαιολογικών και γεωαρχαιολογικών ερευνών (γεωφυσικές διασκοπήσεις, παλαιογεωγραφικές και μικρομορφολογικές έρευνες, μελέτη αρχαιοβοτανολογικών και ζωοαρχαιολογικών καταλοίπων, απεικονίσεις στην τέχνη , αγροτικές πρακτικές) αλλά και του σημερινού περιβάλλοντος (γεωανάγλυφο, βιοποικιλότητα, αγροτικές πρακτικές, διατροφή) και β) να δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων στους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγους, ζωοαρχαιολόγους, αρχαιοβοτανολόγους, γεωλόγους, γεωφυσικούς, γεωπόνους, βιολόγους, εκπαιδευτικούς κ. λπ., που ασχολούνται με την μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος και του περιβάλλοντος της Φθιώτιδας στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων) για την προαγωγή της έρευνας και της μεταξύ τους συνεργασίας .

Θα καταβληθεί προσπάθεια για την έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση των Πρακτικών, που θα περιλαμβάνει τα πορίσματα της διοργάνωσης και τα αναλυτικά κείμενα των εισηγήσεων.

Ως εισηγητές συμμετέχουν καταξιωμένοι και νέοι επιστήμονες προερχόμενοι από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., από Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού αλλά και εκπρόσωποι φορέων σχετικών με το περιβάλλον, την διαχείρισή του και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Στις παράλληλες Εκδηλώσεις ΠΟΥ ΘΑ λάβουν Χώρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ διάρκεια Της Διημερίδας Περιλαμβάνονται: α) ξενάγηση στην περιοδεύουσα έκθεση « Φυτά και πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης »στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας στο Κάστρο Λαμίας (Σάββατο 29/3, 11.00 – 14.00) ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ είσοδο , β) παρουσίαση πόστερς σχετικών με την θεματολογία της Διημερίδας στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος της οδού Αινιάνων 8 (Σάββατο 29/3, 17.00 – 17.30) και γ) έκθεση σχετικών με το περιβάλλον βιβλίων, παραχώρηση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου                                            Γρηγόριος Τσόκας

Προϊσταμένη ΙΔ Εφορείας Προϊστορικών & Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας

Κλασικών Αρχαιοτήτων Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ

 απροσδιόριστος (1)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *