Τα Μουσεία της Φθιώτιδας συμμετέχουν στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2014

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014 14:33

«Οι συλλογές των μουσείων μας ενώνουν»

ΤΟ  Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ( ICOM ) , στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 την  18 Η.  Μαΐου  Ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (Διεθνής Ημέρα Μουσείων). Το θέμα του εορτασμού για το 2014 είναι « Οι συλλογές των μουσείων μας ενώνουν ». Τα μουσεία είναι ζωντανοί οργανισμοί που μπορούν να συμβάλουν

στη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία, θρησκεία, καταγωγή, μορφωτικό επίπεδο, σε όλο τον κόσμο. Αν και λειτουργούν στο παρόν, προστατεύουν και περιβάλλουν τα τεκμήρια του παρελθόντος, αποτελώντας συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στις γενιές και διάμεσους κατανόησης της ιστορίας που διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον.

. Η.  ΙΔ Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων ΚΑΙ,  η  24 . Η.  Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΚΑΙ ΤΑ μουσεία Της Φθιώτιδας , συμμετέχουν και φέτος στον εορτασμό, με σειρά εκδηλώσεων (ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις φωτογραφίας, διαλέξεις), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΙΔ ΕΠΚΑ

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

10/5 – 10/6:  Εφαρμογή του ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς « Στο λόφο με τα κρυμμένα μυστικά … »για μαθητές προσχολικής αγωγής δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 10/5 – 31/5:  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς σε σχολικές ομάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Κυριακή 1/6:  Ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς στη μόνιμη έκθεση του μουσείου για το κοινό, 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

10/5 – 10/6:  Εφαρμογή του ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς « Στον κήπο με τα κρυμμένα μυστικά … »για μαθητές προσχολικής αγωγής δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων του Δήμου Λοκρών.

Τετάρτη 28/6 η:  Εγκαίνια   έ κ θ ε ς Σ Η.. Φ ω Τ Ο γ ρ α Φ Ενδιάμεσοι α ς ΤΟΥ κ. Γεωργίου Αθανασόπουλου, με τίτλο: « Φωτο-γράφοντας την ιστορία », ώρα 7.00 μ.μ. και ξ ε ν ά γ η σ η στη μόνιμη έκθεση του μουσείου για το κοινό.


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

10/5 – 31/5:   Ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς και εφαρμογή του ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς « χώμα-πέτρα -κόκαλο »για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κυριακή 1/6:  Δ ι ά λ ε ξ η του κ. Γεωργίου Ζάχου, διδάκτορα Αρχαίας Ιστορίας – ερευνητή στην Ακαδημία Αθηνών, με θέμα: « Η πολιορκία της Ελάτειας από τον Τίτο Φλαμινίνο και η εξορία των Ελατιέων στη Στύμφαλο », αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας, ώρα 12.00.

24 Η.  ΕΒΑ

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ

10/5 – 20/5:  Εφαρμογή της ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας με τίτλο: « Βιώνοντας τη βυζαντινή τέχνη μέσα από τα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου Φθιώτιδας ».

10/5 – 31/5:  Εφαρμογή του ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς « Το βασίλειο των Ζώων στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας », για μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Κυριακή 1/6:  Ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς στη μόνιμη έκθεση του μουσείου για το κοινό, 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

20/5 – 10/6:  Εφαρμογή της ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Λαμιέων με τίτλο: « Γνωρίζοντας την Παναγία Αρχοντική μέσα από το παιχνίδι των εικόνων ».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΗ ΣΤΟ ΚΛΑΥΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20/5 – 10/6 : Γνωριμία των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Π.Ε. Ευρυτανίας με την Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη.

 Η. Των εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ μουσεία ΚΑΙ ΤΑ Μνημεία πραγματοποιείται ΑΠΌ Τρίτη Εως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 1.00 Μ.Μ.  (. κ.κ. Σ. Δημάκη και Φ Τιλελή): Μετα ΑΠΌ συνεννόηση, στα τηλέφωνα 22310 29992 για το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας και την Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας, 22330 23355 για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης (κ. Μ . Παπαγεωργίου), 22310 47628 για το Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, για την Παναγία Αρχοντική στη Λαμία και τη Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη στο Κλαυσί (κ. Ξ. Καβάγια).

Η είσοδος στα μουσεία την 18 Η.  Μαΐου ΚΑΙ τις ημέρες ΚΑΙ ωρες Των προγραμματισμένων Εκδηλώσεων ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

                               Η Προϊσταμένη της ΙΔ ΕΠΚΑ και Αναπλ .. Προϊσταμένη της 24 ης ΕΒΑ

                                   Μαρία – Φωτεινή Παπακωνσταντίνου  – Αρχαιολόγος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.