Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στις 12 Ιουνίου 2014

 06 Ιουνίου 2014

Την Πέμπτη 12  Ιουνίου 2014 και ώρα 6.30΄ μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δελφών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λειτουργία εμποροπανήγυρης Άμφισσας 2014 (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

 2. Παραλαβή και έγκριση μελετών. (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστ. Δ.Τ.Υ.)

 3. Κατάθεση τεχνικών δελτίων στην πρόσκληση του τοπικού προγράμματος προσέγγισης  Leader του άξονα 4 του προγράμματος ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 -2013» ΠΑΑ της ομάδας τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ.): ‘ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». (Εισηγητής: κ. Παπαϊωάννου, προïστ. Δ/νσης Προγρ/σμού).

 4. Εγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης απορροής ομβρίων υδάτων εντός Τ.Κ. Βουνιχώρας». (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστ. Δ.Τ.Υ.)

 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής: κ. Παπαϊωάννου, προïστ. Δ/νσης Προγρ/σμού).

 6. Εγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης στη θέση ΄Καλτσάτες΄Τ.Κ. Αθ. Διάκου». (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστ. Δ.Τ.Υ.).

 7. Επανάληψη της αριθ. 1/05//28.1.2014 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 8. Εγκριση δαπανών θερινών εκδηλώσεων στις Δημ. Ενότητες του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Λαϊνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος).

 9. Επί αιτήματος Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν.Φωκίδας. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 

 1. Περί απευθείας  ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικών  βοσκοτόπων περιφέρειας Τ.Κ. Καλοσκοπής & T.K. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Κορομπίλης, Αντιδήμαρχος).

 2. Επαναδιαπραγμάτευση μισθωτικής σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού Ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής. (Εισηγητής: κ. Κορομπίλης, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.