6η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 16 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε ΣΤΗΝ 6η (τακτική) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ Στερεάς
Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2014, ημέρα ευτέρα και ώρα 11.30 Π.Μ.
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8),
με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας “ιάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της “/ νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ Βασίλειος Κύρκος..
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της “/ νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της μελέτης «Τροποποίηση Κτηματολογικών πινάκων οδού Νεοχωράκι-
. Τανάγρα »
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας κ.Αθανάσιος Μαριγούδης.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ.αρ.51 / 2014 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Στερεάς
Ελλάδας (πρακτικό 4 της 31-3-2014, θέμα 4ο) Σχετικά ΜΕ ΤΗΝ έγκριση σύναψης ΚΑΙ όρων Της
Προγραμματικής Σύμβασης ΜΕΤΑΞΥ Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (“/ νση Τεχνικών Έργων Της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του “ήμου Τανάγρας, για την εκτέλεση του έργου
«διαπλάτυνση Γέφυρας στη θέση Βρύση τκ Τανάγρας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας κ.Αθανάσιος Μαριγούδης.
ΘΕΜΑ 5ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Ακινήτων ΓΙΑ τις ανάγκες εκτέλεσης Των
Εργασιών τροποποίησης . – του κόμβου Μιχαηλίδη στην επαρχιακή οδό Θηβών Μουρικίου
“.. / νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ Βασίλειος Κύρκος: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος Της
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Της Ελλάδας ΣΤΗΝ 5η Γενική ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟ “ιοικητικό Συμβούλιο της Ευβοϊκής Ανώνυμης Εταιρίας Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής “/ νσης Αγροτικής Οικονομίας ΚΑΙ Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
κ. Σταύρος Τσελάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Αύξηση του ορίου πιστώσεων έτους 2014, σε έργο τις Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ540
(Ειδικό Πρόγραμμα Ν.Φθιώτιδας – Έργα) του Προγράμματος “ημοσίων Επενδύσεων 2014, της
. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ . Ε. κ Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος “ημοσίων Επενδύσεων,
από Πιστώσεις “ιαφόρων Φορέων έτους 2014, για την Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ . Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρότασης αύξησης του ορίου πιστώσεων του εθνικού Π “Ε έτους 2014 Της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΠΟΥ ΣΕ επιμερίζεται Έργα Των Συλλογικών Αποφάσεων
ΣΑΕΠ766, ΣΑΕΠ066 και ΣΑΕΠ566.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π. Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος “ημοσίων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Ευβοίας,
Π.Ε.Φθιώτιδας & Π .. Ε.Φωκίδας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος “ημοσίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ΑΠΌ πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π .) της Π.Ε.Εύβοιας έτους
. 2014
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
. Αντωνόπουλος
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος “ημοσίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Ευρυτανίας ΑΠΌ πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους
2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π . Σ.Ε. κ.Αντώνιος
. Αντωνόπουλος
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος “ημοσίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ΑΠΌ πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Φωκίδας έτους
2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
. Αντωνόπουλος
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος “ημοσίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ΑΠΌ πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Φθιώτιδας έτους
2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος “ημοσίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ΑΠΌ πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) ΤΟΥ προγράμματος Έργων
Περιφέρειας ΑΠΌ πιστώσεις Τακτικών Κ.Α.Π., έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
. Αντωνόπουλος
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρηματοδότησης δεκατριών Νέων υποέργων ΣΤΑ πλαίσια υλοποίησης ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών ΚΑΙ εκτέλεση Εργασιών ΓΙΑ ΤΗΝ βελτίωση Της οδικής
ασφάλειας ΣΤΟ Εθνικό Επαρχιακό οδικό ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ Της Π.Ε.Ευρυτανίας »ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ αριθμό
2013ΕΠ06600005 Της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χρηματοδότησης επτά νέων υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση Εργασιών ΓΙΑ ΤΗΝ βελτίωση οδικής ασφάλειας Της
ΣΤΟ Εθνικό Επαρχιακό οδικό ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ Της Π.Ε.Φωκίδας »με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ06600007 της
. Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
. Αντωνόπουλος
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση χρηματοδότησης ενός νέου υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών ΚΑΙ εκτέλεση Εργασιών ΓΙΑ ΤΗΝ βελτίωση οδικής ασφάλειας Της
ΣΤΟ Εθνικό Επαρχιακό οδικό ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ Της Π.Ε.Βοιωτίας »με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ06600008 της
Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 19ο: Κατάρτιση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος “ημοσίων Επενδύσεων έτους
2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στις Συλλογικές Αποφάσεις: ΣΑΕΠ766,
. ΣΑΜΠ766, ΣΑΕΠ066, ΣΑΜΠ066, καθώς ΣΑΕΠ166 ΚΑΙ ΤΗΝ Νέα Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ566
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της “/ νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 20ο: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π . Ε.Φθιώτιδας ΣΕ κενές σταθεροποιημένης αλόης Νέες Θέσεις στις
Λαϊκές Αγορές “ήμου Μώλου – Αγ.Κων / νου &” ομοκού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής “/ νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόμου.
ΘΕΜΑ 21ο: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις
. Λαϊκές Αγορές Αταλάντης, Μαλεσίνας και Μαρτίνου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής “/ νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόμου.
ΘΕΜΑ 22ο: Τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ Άμφισσας, “ήμου” ελφών
Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής “/ νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόμου.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης “ιοίκησης Θεσσαλίας -. Στ Ελλάδας
. 3 Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
. 4 Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
. 5 Γενικούς “/ ντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (το Με παράκληση ΝΑ ΤΗΝ ενημερώσουν πολυακουσμένα
Προϊσταμένους Των “/ νσεων αρμοδιότητας τους)
6. Noμική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
7. “ήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.