Πρόσκληση και θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δελφών 11/7/2014

 08 Ιουλίου 2014

Παρακαλούμε όπως στις 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.30 μ.μ. προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Νικ Γιαγτζή.) του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Γηροκομείο της Αμφισσας. (Εισάγεται μετά από αίτηση του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδη).

2. Πρόταση για το σχέδιο-πλαίσιο διαχείρισης του τμήματος του παραδοσιακού ελαιώνα που εμπίπτει εντός της ζώνης Α απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. (Εισηγητής:. Κ Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)

3. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Εισηγήτρια: κ.Καπαρέλη,
προϊσταμένη Δ / νσης Διοικ / κών Υπηρεσιών).

4 Παράταση εργασιών για τη σύμβαση με τίτλο “Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών” (Εισηγητής:. Κ Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ / νσης Προγραμματισμού)…

5 Τροποποίηση τεχνικοιύ προγράμματος ((Εισηγητής:.. Κ Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ / νσης Προγραμματισμού).

6. Εγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τοιν τρόπο υλοποίησης “ανάπλαση Τ.Κ. Τριταία” του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

7. Υποβολή πρότασης στο Leader. (Εισηγητής:.. Κ Παπαιωάννου, προϊστ Δ / νσης Προγραμματισμού

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής:. Κ Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

9. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής:. Κ Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

10. Διάθεση ποσού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. (Εισηγητής:. Κ Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

11. Εκμίσθωση χειμερινού βοσκότοπου στη θέση ΠΛΑΓΙΑ της Τ.Κ.Σερνικακίου. (Εισηγητής:. Κ Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

12. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ” με αριθ. μελέτης 12/2014 και προϋπολογισμό 88.500,00 € και λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” με αριθ. Μελέτης 11/2014 και προϋπ. 15.700,00 € και λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

14 Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» (Α.Μ. 111/2009). (Εισηγητής: κ Δήμος,..
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

15. Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ”. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

16. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ”. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

17. Λήψη απόφασης για την προγραμματική σύμβαση (Π.Σ.) με την Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ”. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

18. Παραλαβή της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ” του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

19 Παράταση εργασιών για την σύμβαση με τίτλο:. «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Δελφών». Εργασίες τεχνικού συμβούλου για την καταγραφή, βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

20. Παράταση του έργου «πλακόστρωση πεζοδρομίου από Παιδική Χαρά έως Μαϊάμι” Δ.Κ. Ιτέας. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

21. Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

22. Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ-πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Γυμνάσιο Ιτέας και λοιπές εργασίες στη Δ.Ε. Ιτέας. (Εισηγητής:. Κ Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στη δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και ορισμός νομίμου εκπροσώπου στο πλαίσιο της υπ ‘αριθμόν 1551/02.07.2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. . Α.Ε. »(Εισηγήτρια:. Κ Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

24. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, για την κατάθεση αίτηση προσφοράς του Δήμου Δελφών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ ‘αριθμόν 1551/02.07.2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Εισηγήτρια:. Κ Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

25. Έγκριση αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για φύλαξη νηπίων και βρεφών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ». (Εισηγήτρια:. κ Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

26. Επί των αριθ. 7,8 / 2014 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγήτρια:. Κ Σεγδίτσα, Δ.Σ. και πρόεδρος ΔΕΠ).

27. Λήψη απόφασης σχετικά με δασική ρυθμιστική απαγορευτική διάταξη καυσοξύλευσης. (Εισηγητής:. Κ Δήμαρχος).

28. Επί των αριθ. 6/2014 και 8/2014 αποφάσεων της Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγητής:. Κ Λύτρας, Αντιδήμαρχος).

29. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας. (Εισηγήτρια?. Κ Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος).

30 Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία του Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια:. Κ Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)..

31. Ανάθεση εργασιών πιστοποιημένης μετάφρασης κειμένων τουριστικής προβολής του Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή,, Αντιδήμαρχος).

32. Εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης, ταυτοποίησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος “Δρόμοι του 21” του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή, Αντιδήμαρχος).

33. Προτάσεις για τη μελέτη του έργου με τίτλο «Αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Πάντων” της Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή, Αντιδήμαρχος).

34. Ρύθμιση κυκλοφορίας παραλίας Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια. κ. Τασιού-Γουργουρή, Αντιδήμαρχος).

35. Εγκριση λειτουργίας σταθμού Digea στη θέση ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής:. Κ Μουτσέλης, προϊστ Δ / νσης Περιβάλλοντος.).

36. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. (Εισηγητής:. Κ Μουτσέλης, προϊστ Δ / νσης Περιβάλλοντος.).

Ο Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δελφών
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.