7ο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας: Τα θέματα της συνεδρίασης 16/7/2014

 11 Ιουλίου 2014

Σας προσκαλούμε στην  7 η  (τακτική) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις   16 Ιουλίου 2014,  Ημέρα  Τετάρτη  ΚΑΙ ώρα  11.30 Π.Μ.  ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΙΤΗΣΕΙΣ Στερεάς Ελλάδας  (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 1/06-01-2013, 2/31-01-2013, 3/31-01-2013, 4/18-02-2013, 5/27-03-2013, 6 / 25-04-2013, 7/27-05-2013, 8/27-06-2013, 9/24-07-2013, 10/27-08-2013, 11/30-09-2013, 12/24- 10-2013,13 / 15-11-2013, 14/15-11-2013, 15/19-12-2013, 1/14-01-2014, 2/22-01-2014, 3/26-02- 2014, 4/31-03-2014, 5/15-04-2014, 6/16-06-2014.

ΘΕΜΑ 2 Ο  : <Παρουσίαση του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 προς υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ενημέρωση για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (RIS3).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ.Κλέαρχος Περγαντάς.

ΘΕΜΑ 3 Ο  :  Οργανισμός Κωπαΐδας. Ενημέρωση υφιστάμενης κατάστασης – προοπτικές.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ / νσης Περιφερ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτην κης / κ. Στάυρος Τσελάς.

 

ΘΕΜΑ 4 Ο  : Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: ¨ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ¨, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΕΠ 066 έτους 2014, για την Π.Ε. Φωκίδας, με προϋπολογισμό 1.700.000,00 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 5 Ο  :  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο <ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ>, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΕ440 έτους 2014, για την Π.Ε. Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 350.000,00 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 6 Ο  :    Τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις στην νέα λαϊκή αγορά της Δ.Κ Άμφισσας.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:    Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ / νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόμου.

ΘΕΜΑ 7 Ο  :    Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΥΝΗ) – ΘΙΣΒΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:    Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας κ. Αθανάσιος Μαριγούδης.

ΘΕΜΑ 8 Ο  :    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β ‘τριμήνου έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και έγκριση του πίνακα 5β <Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας> του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ / νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 9 Ο  :    <Έγκριση6 ης  τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας>.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ / νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

 

ΘΕΜΑ 10 Ο  :    <Έγκριση πρότασης τροποποίησης των πιστώσεων έργων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ 066 και της υπό έκδοσης νέας ΣΑΕΠ 566 Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2014>.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 11 Ο  :  <Τροποποίηση πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Περιοχών), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014>

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 12 Ο  : <Έγκριση ανακατανομής πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014>

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

 

ΘΕΜΑ 13 Ο  : Έγκριση χρηματοδότησης οκτώ νέων υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: <Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας> με κωδικό 2013ΕΠ06600009 Της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

 

ΘΕΜΑ 14 Ο  : Έγκριση Χρηματοδότησης δυο υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης: <ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> με Κ.Α. 2005ΜΠ066000006 της συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος

ΘΕΜΑ 15 Ο  : <2 Η.  Τροποποίηση Προγράμματος ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΑΠΌ πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2014>

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

 

ΘΕΜΑ 16 Ο  : Έγκριση 2 ​​ης  τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, από πιστώσεις ιδίων πόρων έτους 2014, για τις Π.Ε. Βοιωτίας & Π.Ε. Φθιωτιδας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος

ΘΕΜΑ 17 Ο  : Έγκριση όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία <ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. Σ. Επ> με στόχο την διενέργεια της αθλητικής εκδήλωσης:. <Λαμία Run Festival, αγώνων δρόμου σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον με τίτλο <Lamia Πόλη Trail> από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΚΑΕ 9779.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

 

ΘΕΜΑ 18 Ο  : <Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ» χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ιδίων πόρων έτους 2014, για την Π.Ε, Βοιωτίας με προϋπολογισμό 24.600,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 19 Ο  : 2 Η.  Τροποποίηση Προγράμματος ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΑΠΌ πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της ΠΕ Ευβοίας έτους 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 20 Ο  : Υποβολή πρότασης για την ένταξη ενός νέου έργου στη ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.