Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», έως το τέλος του 2015

Κεγκέρογλου: Συνεχίζεται η «Βοήθεια στο Σπίτι» Απο τον Βασίλη Αγγελόπουλο

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», έως το τέλος του 2015. Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε στη Βουλή, ενώ θεσμοθετήθηκε και ο νέος τρόπος υλοποίησης του προγράμματος από 1.1.2016 και μετά. Ουσιαστικά, τη θέση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα πάρουν δύο επιμέρους προγράμματα: α) «Κατ ‘οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», για τους συνταξιούχους και β) «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, ΑμεΑ.

Διαχειριστής των δύο επιμέρους προγραμμάτων, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υφυπουργό Εργασίας, Βασίλη Κεγκέρογλου είναι η ΕΕΤΑΑ. Οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα ή άλλοι φορείς της αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πρέπει να υπογράψουν συμβάσεις με την ΕΕΤΑΑ, για να συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Για την χρηματοδότηση του προγράμματος, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 10.01.2014 έως 31.12.2015, μεταφέρονται πόροι από τις εξής πηγές: α) Από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) μέχρι του ύψους των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. β) Από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. γ) Από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. δ) Από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων που θεσμοθετήθηκε για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ ‘οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», ύψους έως 10 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη χρηματοδότηση των δικαιούχων του προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» που εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους. ε) Από τυχόν αδιάθετους πόρους του προγράμματος της περιόδου 1.10.2013 έως 30.09.2014. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εκχωρείται η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, στην ΕΕΤΑΑ. Επίσης, προσδιορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης, εποπτεία, συντονισμός καθώς και η πιστοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχός τους, οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι χρηματοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα ή άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών τόσο του προγράμματος «Κατ ‘οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που χρηματοδοτείται από την Ειδική Εισφορά ασφαλισμένων, όσο και του προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας που χρηματοδοτείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού ή από το ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου όσων απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρατείνονται έως τις 31.12.2015.

www.dikaiologitika.gr

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.