Δημοτικό Συμβούλιου Δ.Δελφών 12/8/2014: Πρόσκληση και θέματα

 

Παρακαλούμε όπως στις 12 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα (αίθουσα Νικ Γιαγτζή.) Του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1 Αίτηση δημοτών (επιτακτική ανάγκη για άμεσες λύσεις -. Κ Σαξώνης).

2. Εγκριση δαπάνης διοργάνωσης του Διεθνούς Προπονητικού συνάντηση Υδατοσφαίρισης Νεανίδων «κύπελλο ΠΥΘΕΙΑ» το 2014 (Εισηγήτρια κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος).

3 Χορήγηση χρηματικών βραβείων από κληροδότημα Κ.Παπαβιέρου (Εισηγήτρια κ. Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.Κληροδοτημάτων).

4. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Παιδικής Χαράς» (Εισηγητής κ. Δήμος, προϊστάμενος Τ.Υ.)

5. Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δελφών». (Εισηγητής κ. Δήμος, προϊστάμενος Τ.Υ.)

6. Παραχώρηση εξωτερικού χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. (Αίτημα κ. Ε.Μαντζίνου). (Εισηγητής κ. Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος).

7. Παραχώρηση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. (Αίτημα κ. Κ.Κατάρα). (Εισηγητής κ. Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος).

8 Παραχώρηση εξωτερικού χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (Αίτημα κ.Η. Βενετσάνη). (Εισηγητής κ. Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος).

9. Διαγραφή τελών ύδρευσης α) ΔΕ Αμφισσας, β) ΔΕ Καλλιέων και γ) ΔΕ Γραβιάς. (Εισηγητής κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

10. Εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Κίρρας (Εισηγήτρια κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

11 Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (Εισηγητής κ. Μουτσέλης, προϊστάμενος Δ / νσης Περιβάλλοντοις).

12 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ δωρητών (Συλλόγων – Αντικειμένων) με τον Δήμο Δελφών για το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας. (Εισηγήτρια κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

13 Κανονισμός λειτουργίας δημοτικών βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

14 Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στην δημοτική βιβλιοθήκη Ιτέας. (Εισηγήτρια κ. Λαϊνη-Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)

15 Ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων (Εισηγητής κ. Ανδρώνος, υπάλληλος Δήμου).

16 Εκθεση του 1ου τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου. (Εισηγητής κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

17 Εκθεση 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου. (Εισηγητής κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

18 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

19 Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ / κών Υπηρεσιών).

20 Αναμόρφωση Τ.Π. (Εισηγητής κ. Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ / νσης Προγρ / σμού).

21 Απάντηση σε ερώτηση του Δ.Σ. κ. Α.Γιαγκή αναφορικά με την ανταλλαγή κτιρίου ιδιοκτησίας Τ.Κ. Γαλαξιδίου με το εν επαφή κτίριο με το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου ιδιοκτησίας κ. Τζένης Δέδε. (Εισηγήτρια κ. Τασιού-Γουργουρή, Αντιδήμαρχος).

22 Παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Σερνικακίου στην Ι ‘ΕΠΚΑ Δελφών – Υπουργ. Πολιτισμού. (Εισηγητής κ. Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος).

23 Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού του υποέργου (2) «Αναβάθμιση ΕΘΛ Ιτέας της πράξης« ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας – αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας με ΟΠΣ 340059 (Εισηγητής κ Ανδρώνος, υπάλληλος Δήμου.).

24 Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού του υποέργου (1) «Προμήθεια κάδων» της πράξης «προμήθεια κάδων συλλογής και δράσεων» για την εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή αστικών αποβλήτων νομού Φωκίδας, με ΟΠΣ 457.767 (Εισηγητής κ. Ανδρώνος, υπάλληλος Δήμου).

25 Εγκριση απολογισμού των ετών 2012 & 2013 της Β / θμιας Σχολικής Επιτροπής.

26 Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α / θμιας και Β / θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια κ. Σεγδίτσα, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ) .27. Εκποίηση λιβαδιών και τροποποίηση της αριθ. 02 / 26.6.2014 απόφασης Τ.Σ. Προσηλίου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.