Αυτή είναι η Φωκίδα! – Δείτε σε χάρτη τα χαρακτηριστικά από την απογραφή του 2011

Διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο εμφανίζονται βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου, ανήρτησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο χρήστης, επιλέγοντας την περιφέρεια ή τον δήμο που τον ενδιαφέρει, έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί σχετικά με:

• Τον μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό

• Τον αριθμό κατοικιών

• Την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και μέση ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα

• Τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού και τον αριθμό πυρηνικών οικογενειών

• Το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού

• Την κατάσταση ασχολία και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού

Τα στοιχεία που αντλήσαμε και αφορούν τους δύο δήμους της Φωκίδας εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:26.716
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:28.048
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:29.633
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:18.603

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΦΥΛΟ
Άρρενες:13.219
Θήλεις:13.497

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9 ετών:2.259
10-19 ετών:2.484
20-29 ετών:2.927
30-39 ετών:3.471
40-49 ετών:3.861
50-59 ετών:3.592
60-69 ετών:3.129
70+ ετών:4.993
Μέση ηλικία:44,9

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:9.746
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:13.801
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:2.529
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:640

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:9.857
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,64
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:7.462

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:24.370
Άλλη:2.346

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:7.281
Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια:10.667
Τριτοβάθμια:3.606
Λοιπά:3.732

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι:8.379
Ζητούσαν Εργασία:1.898
Μαθητές/Σπουδαστές:3.761
Συνταξιούχοι:7.440
Οικιακά:3.273
Λοιπά:1.965

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής:1.017
Δευτερογενής:1.675
Τριτογενής:5.687

.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:13.627
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:15.624
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:15.330
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:12.248

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΦΥΛΟ
Άρρενες:7.022
Θήλεις:6.605

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9 ετών:845
10-19 ετών:977
20-29 ετών:1.301
30-39 ετών:1.538
40-49 ετών:1.651
50-59 ετών:1.705
60-69 ετών:1.853
70+ ετών:3.757
Μέση ηλικία:50,3

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:4.212
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:7.650
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:1.409
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:356

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:5.144
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,52
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:3.829

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:12.218
Άλλη:1.409

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:4.150
Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια:5.579
Τριτοβάθμια:1.358
Λοιπά:2.015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι:3.086
Ζητούσαν Εργασία:857
Μαθητές/Σπουδαστές:1.481
Συνταξιούχοι:5.192
Οικιακά:1.795
Λοιπά:1.216

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής:669
Δευτερογενής:605
Τριτογενής:1.812

 http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.