Αλλαγές στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δ.Δελφών από τον Παναγιωτόπουλο

Δημοσιεύθηκε κι επίσημα στη Διαύγεια πριν από λίγη ώρα, η απόφαση ορισμού προϊσταμένων στις Υπηρεσίες του Δ.Δελφών. Μία θέση έμεινε κενή!

Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι φήμες που κυκλοφορούσαν την τελευταία

περίοδο σχετικά με την τοποθέτηση

των προϊσταμένων, ενώ παραμένει ανοιχτό και το θέμα της πιθανής ανακατανομής των υπαλλήλων μεταξύ Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας), καθώς με την διαδικασία “ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας” ο Δ.Δελφών “έχασε” μεταξύ άλλων και σημαντικά στελέχη του ευρύτερου τομέα των μηχανικών.

Συγκεκριμένα, οι νέοι προϊστάμενοι είναι:

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής: Κυριακή Μιχαλοπούλου του Παναγιώτη, υπάλληλο κατηγορίας κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’

2. Διεύθυνση Δόμησης (πρώην Δ. Πολεοδομίας): Δημήτριο Ροπακά του Πέτρου, υπάλληλο κατηγορίας κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’

3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Ιωάννη Παπαϊωάννου του Ευσταθίου, υπάλληλο κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β’

4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Δημήτριο Δήμο του Νικολάου, υπάλληλο κατηγορίας κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ’ (με την τοποθέτησή του κατατάσσεται από το βαθμό Γ ́στο βαθμό Β’).

5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Δημήτριο Κοϊβαρη του Χαραλάμπους, υπάλληλο κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β’

6. Διεύθυνση ΚΕΠ: Ευρυδίκη Γούναρη του Σπυρίδωνα, υπάλληλο κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β’

Η θέση προϊσταμένου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας παραμένει κενή (με προσωρινή αναπλήρωση) καθώς κανείς υπάλληλος από τους υπαλλήλους που υπέβαλαν αιτήσεις υποψηφιότητας δεν πληρούσε σωρευτικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Διαβάστε όλη την απόφαση εδώ.

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.