Τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού – Εγκρίθηκαν νέα έργα

 20 Σεπτεμβρίου 2014

Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ενέκρινε ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης σε ό,τι αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, ανάβοντας έτσι το πράσινο φως και σε νέες εγκαταστάσεις και έργα, που προβλέπεται να υλοποιηθούν στον χώρο του χιονοδρομικού κέντρου.

Διαβάστε την πλήρη απόφαση εδώ: (ΑΔΑ: 7Φ4Δ0-ΓΓΓ)

Κάποια από τα σημεία της απόφασης είναι ενδεικτικά τα παρακάτω.

Αιολικός σταθμός : Το έργο αφορά στην κατασκευή μικρού αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1,7MW, με την εγκατάσταση δύο ανεμογεννητριών (Α/Σ) εντός των ορίων του ΧΚΠ στη θέση «Κοντόκεδρος»… …καθώς και τα συνοδά αυτού έργα (διάνοιξη μικρού τμήματος δρόμου μήκους 790,75μ, τοποθέτηση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας)

Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων / Κατασκευή νέων έργων

  • Πλήρη αντικατάσταση των αναβατήρων “Ερμής” – “Ηνίοχος”- “Ήρα” με νέους σύγχρονης τεχνολογίας και με τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά:

– Ο υφιστάμενος αναβατήρας Ερμής, συν. μήκους περίπου 1050μ με 12 πυλώνες, αντικαθίσταται από νέο συν. μήκους περίπου 1085μ σε 10 πυλώνες. Η νέα όδευση ξεκινά από το ίδιο σημείο αφετηρίας στον Κάτω Σταθμό βάσης στη θέση «Άνω Κελλάρια 1950» και παρουσιάζει μικρή μετατόπιση προς τα δυτικά. Θα είναι κατάλληλος για χρήση από 6-θέσιες καρέκλες και 8-θέσιες καμπίνες.
– Ο υφιστάμενος αναβατήρας Ηνίοχος, συν. μήκους περίπου 874μ με 8 πυλώνες, αντικαθίσταται από νέο συν. μήκους περίπου 838μ σε 7 πυλώνες. Η νέα όδευση ξεκινά από το ίδιο σημείο αφετηρίας στον Κάτω Σταθμό βάσης στη θέση «Άνω Φτερόλακα 1800» και παρουσιάζει μικρή μετατόπιση προς τα δυτικά Θα είναι κατάλληλος για χρήση από 6-θέσιες καρέκλες και 8-θέσιες καμπίνες.
– Ο υφιστάμενος αναβατήρας Ήρα, συν. μήκους 818μ με 9 πυλώνες, αντικαθίσταται από νέο συν. μήκους 830μ σε 6 πυλώνες. Η νέα όδευση ξεκινά από το ίδιο σημείο αφετηρίας στον Κάτω Σταθμό βάσης στη θέση Άνω Φτερόλακα 1640 και παρουσιάζει μικρή μετατόπιση προς τα βόρεια. Θα είναι κατάλληλος για χρήση από 8-θέσιες καμπίνες.

  • Εκσυγχρονισμός των σταθμών βάσης και κορυφής των αναβατήρων “Ερμής” – “Ηνίοχος”- “Ήρα”, οι οποίοι αποξηλώνονται και αντικαθίστανται με νέους ως εξής:

– Αποξήλωση υφιστάμενου Κάτω σταθμού βάσης του αναβατήρα Ήρα, στη θέση «Κάτω Φτερόλακα 1640» και κατασκευή νέου στην ίδια περίπου θέση.
– Αποξήλωση υφιστάμενου Άνω σταθμού κορυφής του αναβατήρα Ήρα, στη θέση «Άνω Φτερόλακα 1800» και κατασκευή νέου σε θέση 50μ βόρεια του υφιστάμενου.
– Αποξήλωση υφιστάμενου Κάτω σταθμού βάσης του αναβατήρα Ηνίοχος, στη θέση «Άνω Φτερόλακα 1800» και κατασκευή νέου δίπλα στον υφιστάμενο.
– Αποξήλωση υφιστάμενων σταθμών κορυφών των αναβατήρων Ηνίοχος και Ερμής στη θέση «Βλαχόλακα 2100» και κατασκευή νέων σε νέα θέση αναφορικά με τους υπάρχοντες και σε πλήρη λειτουργικό συσχετισμό μεταξύ τους.

  • Κατασκευή νέου κτιρίου αποθήκευσης φορείων- σταθμού οχημάτων στη θέση «Άνω Φτερόλακα 1640». Το κτίριο θα κατασκευαστεί στη θέση του υφιστάμενου Άνω σταθμού κορυφής του αναβατήρα Ήρα.

  • Κατασκευή πάρκου περιπέτειας- διαδρομής TOBOGGAN στη θέση «Άνω Φτερόλακα 1640» συνολικού μήκους 1144μ περίπου, που αποτελείται από μία μεταλλική ράγα σταθερής τροχιάς και τους σταθμούς επιβίβασης και αποβίβασης.

  • Κατασκευή νέου υποσταθμού στη θέση «Βλαχόλακα 2100» για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτροδότησης των αναβατήρων.

  • http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.