Έναρξη του έργου “Ψηφιακοί Δελφοί” στην Ι΄ Ε.Π.Κ.Α

Σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση της ανάδειξης των μνημείων της Φωκίδας είναι η απόκτηση μιας σύγχρονης και δυναμικής διαδικτυακής πύλης (portal), η οποία θα προσφέρει κάθε είδους πληροφορία για τους Δελφούς, την ιστορική τους διαδρομή και τη σύγχρονη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.

Ένα αισθητικά ευχάριστο και φιλικό προς τον χρήστη μέσο, ​​το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία μας να επικοινωνήσει τις δράσεις και το έργο της στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αντλήσει επικαιροποιημένες πληροφορίες για το χώρο.

Με την πολύμοχθη ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και την υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στην Ι Ε.Π.Κ.Α. και την ανάδοχο εταιρεία (ΑΔΑ: 74Η5Γ-7ΗΒ) έχει εκκινήσει η υλοποίηση του έργου «Ψηφιακοί Δελφοί», δηλαδή της δημιουργίας της διαδικτυακής πύλης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει ενότητες για την εξέλιξη του δελφικού τοπίου, της πόλης και του ιερού των Δελφών και της Δελφικής Αμφικτυονίας, περιήγηση στο Μουσείο και στην ιστορία των ανασκαφών, καθώς και την αναβίωση των Δελφικών Εορτών από τον Ά. Σικελιανό.

Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και για άλλους χώρους, μουσεία και μνημεία αρμοδιότητας της Ι Ε.Π.Κ.Α., ιστορικές και αρχαιολογικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, πρακτικές πληροφορίες για τα ωράρια, τα εισιτήρια, τις οργανωμένες επισκέψεις κλπ, καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Συνδεδεμένες με τη διαδικτυακή αυτή πύλη θα είναι εφαρμογές διαδραστικών παιχνιδιών, γεγονός που θα καταστήσει την ηλεκτρονική επίσκεψη στο χώρο επιθυμητή και από μικρότερες ηλικίες.

Η διαδικτυακή πύλη θα είναι τρίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) και το σύνολο των κειμένων τεκμηρίωσης που θα περιλαμβάνει θα ανέρχονται συνολικά, και για τις τρεις γλώσσες, σε 750 σελίδες.

Η ολοκλήρωση του έργου σε ένα έτος από σήμερα θα ανοίξει διάπλατα τους ορίζοντες του Μουσείου και της Εφορείας Δελφών σε ολοένα και περισσότερους ψηφιακούς και φυσικούς επισκέπτες.

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.