Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δελφών τη Δευτέρα

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δελφών θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13/10/2014 στις 18.30 και 19.00 αντίστοιχα.

Η πρώτη συνεδρίαση αφορά την εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα είναι η δημοτική σύμβουλος Ιτέας Λιάνα Πιλάλα – Τσακίρη.

Τα θέματα της δεύτερης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα του ΤΕΙ Αμφισσας και λήψη απόφασης . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 2. Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την τοποθέτηση διοδίων στον οδικό άξονα Λαμίας – Αμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 3. Περί διαγραφής οφειλών. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)

 4. Απαλλαγή από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)

 5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)

 6. Λήψη απόφασης για μείωση τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)

 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)

 8. Παράταση προθεσμίας έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ”. (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 9. ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ “ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ”και εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για τα έργα:  α’.”ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ” β’. “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΙΤΕΑΣ” γ’.”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ” . (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 11. Εγκριση 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ανάπλαση χώρου αναψυχής περιοχής Συνοικισμού». (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 12. Εισήγηση για παραλαβή σταδίων της μελέτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 13. Λήψη απόφασης για τη προγραμματική Σύμβαση του έργου «Ανάπλαση μονοπατιού Κεδροδάσους Βουνιχώρας» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 14. Διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων σε σχέση με ιδιοκτησίες  κ. Παρ. Παπαϊωάννου και Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 15. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή διακοπής λειτουργίας κατ/τος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νάκος, Πρόεδρος Δ.Σ.)

 16. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α΄ /θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Αθ. Τσονάκας, Δ.Σ.)

 17. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β΄ / θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Αθ. Τσονάκας, Δ.Σ.)

 18. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: κ. Αν.  Ζωμένος, Δ.Σ.)

 19. Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης κατ΄ άρθρο 70 Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 20. Συγκρότηση επιτροπής για τις υποδομές υγείας κατ΄ άρθρο 70 Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 21. Συμπλήρωση της αριθ.     282/2014 απόφασης Δ.Σ.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 22. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας. . (Εισηγητής: κ. Π.Λάιος)

 23. Ορισμός εκπροσώπων  στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. . (Εισηγητής: κ.Μολιώτης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού)

 24. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του ΚΠΧΕΟ. . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Γ.Σ. της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 26. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου  στο Δίκτυο Δήμων Στ.Ελλάδας για τον ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 27.  «Εγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 2014»  (Εισηγητής: κ. Ανδρ. Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας)

 28. Εγκριση διάθεσης πίστωσης  για  συμμετοχή στη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου ICABE 2014. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 29. Διατύπωση πρότασης περί κατάργησης της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας (Εισηγήτρια: κ. Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος)

 30. Λήψη απόφασης σχετικά  με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων της πρώην Δημ. Αστυνομίας. (Ν. 4172/2013, άρθρο 81, παρ.4)  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 31. Σύσταση επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών κατά το άρθρο 8 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 32. http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.