Ηλεκτρονική υπηρεσία ανάρτησης και δημοσίευσης των Πράξεων Χαρακτηρισμού Δασικών Εκτάσεων

 16 Οκτωβρίου 2014

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από τις 7 Οκτωβρίου, σε  ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ (http://dp.ypeka.gr/)   η ηλεκτρονική υπηρεσία ανάρτησης  και δημοσίευσης  των  Πράξεων Χαρακτηρισμού Δασικών Εκτάσεων και των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων  που τις  συνοδεύουν, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.).

Μέσω του δικτυακού τόπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση, και με τον τρόπο αυτό τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 ή να προσφύγει δικαστικώς.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε:

 «Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που εγκαινιάζουμε στο ΥΠΕΚΑ, αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση, ενώ η εφαρμογή συνιστά πρότυπο διαλειτουργικότητας για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να έχει άμεση, πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν Πράξεις Χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.

Βάζουμε γερά θεμέλια για να σπάσουμε τα δεσμά και της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας, με την διαλειτουργικότητα  των συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός ότι, η επίτευξη αυτής της πρωτοπόρου δράσης για τα ελληνικά δεδομένα δεν κόστισε το παραμικρό στο Δημόσιο και τον Έλληνα πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων τόσο του ΥΠΕΚΑ, όσο και του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που συνεργάστηκαν στενά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Το διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας για ένα άλλο Δημόσιο, αξιοκρατικό, ευέλικτο, αποτελεσματικό, σύγχρονο και φιλικό προς τον πολίτη, είναι ένα στοίχημα που κερδίζουμε καθημερινά.»

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.