έργειες για υδατοδρόμιο στην Ιτέα από το Δήμο Δελφών

08 Νοεμβρίου 2014

Στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Δελφών της ερχόμενης Τετάρτης θα συζητηθεί το θέμα δημιουργίας υδατοδρομίου στην Ιτέα για την δρομολόγηση υδροπλάνων.

Ήδη ο Δήμος έχει έλθει σε επαφές  για ανάληψη ενεργειών δημιουργίας υδατοδρομίου στην Ιτέα με ιδιώτη επενδυτή.

 

Για τη δημιουργία του υδατοδρομίου απαιτείται κατάλληλος θαλάσσιος χώρος 150μ. για προσθαλάσσωση και 250μ. για αποθαλάσσωση με τα αναγκαία περιθώρια και 100  τ.μ. πάνω στο λιμάνι.

Μάλιστα στην εισήγηση αναφέρεται ότι θα υπάρχει ετήσιο μίσθωμα για το χώρο και 5% επί του εισιτηρίου για το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας.

Αρμόδιο για τη προώθηση ενεργειών και λήψη απόφασης για δημιουργία υδατοδρομίου, είτε από ιδιώτη, είτε από το ίδιο είναι το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας.

Η χρησιμότητα της δρομολόγησης υδροπλάνων στην Ιτέα είναι αυτονόητη αφού θα αποτελέσει ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας και επισκεψιμότητας του Δήμου Δελφών.

http://www.amfissapress.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *