Πρόσκληση και θέματα Δ.Σ.Δελφών 6/12/2014

Παρακαλούμε όπως στις 6 Δεκεμβρίου   2014,  ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00΄προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για την μετατροπή Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ σε Α.Ε. του άρθρου 265 Ν.3463/2006 – Εγκριση του Καταστατικού ΦοΔΣΑ, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γεν. Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

 3. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, κατ’ άρθρο 76 Ν.3852/2010 (Εισηγήτρια: κ. Τρ.Πιλάλα-Τσακίρη, πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου).

 4. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση και τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Δελφών για την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 1551/2.7.2014 πρόσκλησής της. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος)

 5. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών (αριθ. 286886/22.04.2009 απόφαση Υφυπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 6. Παραχώρηση κατά χρήση γηπέδων του Δήμου Δελφών για το τρέχον αθλητικό έτος. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 7. Παραχώρηση χρήσης για ένα έτος του χώρου που στεγάζει το Εικαστικό Εργαστήρι Άμφισσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 8. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και Δήμο Δωρίδας για τον σχεδιασμό, δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης του ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών πολιτικής προστασίας και συντήρησης – εκχιονισμού του οδικού δικτύου και των χειμάρρων στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Φωκίδας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 9. Ανασυγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 10. Ονομασία πλατείας παιδικής χαράς (παιδότοπου) άνωθεν σχολικού κτιρίου της Δ.Κ. Δελφών, σε  «ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΗ». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 11. Απόδοση τιμής προς τις  δωρήτριες Αικατερίνη και Ευαγγελία Γαζή-Καρελλά. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 12. Εγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 13. Εγκριση προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη» του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 14.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης 300,00€ για διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης εκτελεσθέντων το 1942 Ελλήνων πατριωτών στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 15. Παραχώρηση χρήσης δημ. χώρου Τ.Κ. Επταλόφου στον Σύλλογο Γυναικών Επταλόφου Παρνασσού «Η ΠΑΝΩΧΩΡΙΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ» για τη στέγαση του «Λαογραφικού Μουσείου Επταλόφου». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος)

 16. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Λιλαίας για τη στέγαση του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΛΑΙΑΣ» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος)

 17. Εγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές από το Κληροδότημα «Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου» (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

 18. Εγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης ΄Κληροδότημα Νικολάου Μάμα΄. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

 19. Περί των εξελίξεων στο χώρο της δημόσιας υγείας στο Δήμο μας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 20. Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος)

Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ – ΤΣΑΚΙΡΗ

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.