Δ.Δελφών: Καλούνται για απογραφή οι στρατεύσιμοι νέοι κλάσης 2018 (με έτος γέννησης 1997)

 12 Ιανουαρίου 2015

Φωκίδα: Καλούνται για απογραφή οι στρατεύσιμοι νέοι κλάσης 2018 (με έτος γέννησης 1997)

Σύμφωνα με το αριθμ. Φ. 437/1/24307 – Σ. 7491 έγγραφο της ΣΥ Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 2ο, (Λαμία) μας έγινε γνωστό  ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (έτος γέννησης 1997) που διαμένουν στην περιφέρειά μας είναι

υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία της Στρατολογίας εντός του μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2015.

Για τον Δήμο Δελφών οι ημερομηνίες κατάθεσης των ανωτέρω Δελτίων είναι οι κατωτέρω:

Ημερομηνία

Ημέρα

Δημοτική Ενότητα

13.01.2015

Τρίτη

Άμφισσας

14.01.2015

Τετάρτη

Γαλαξιδίου

15.01.2015

Πέμπτη

Ιτέας

16.01.2015

Παρασκευή

Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Καλλιέων και Παρνασσού

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την παρουσία τους στο Στρατολογικό Γραφείο Λαμίας πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό γέννησης.

3.Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας να προσκομίσουν τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η ασθένεια ή η πάθηση.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμπληρώσουν τα Δελτία απογραφής στα πλησιέστερα του τόπου διαμονής τους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το Στρατολογικό Γραφείο για την προσέλευση του κοινού λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 13.00.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: Αναστ. Παπαδήμα
Τηλέφωνο: 2265350030
FAX: 2265350054

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.