Διπλή συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δελφών τη Δευτέρα 19/01/2015

 16 Ιανουαρίου 2015

Τη Δευτέρα 19/01/2015 θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δελφών όπου θα ξεκινήσουν στις 18.00 στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας.

Η πρώτη συνεδρίαση έχει το μοναδικό θέμα:

  1. Εγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2011. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Η δεύτερη συνεδρίαση έχει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού –Συμψηφισμός οφειλής εγγύηση και επιστροφή χρημάτων. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

  2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών  για το έτος 2015. (Εισηγητής:κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

  3. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για επείγουσες ανάγκες στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.  (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).

  4. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος.(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

  5. Έγκριση πρακτικού καθορισμού  μισθωτικής αξίας για την εκμίσθωση  ελαιοκτήματος  του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά.-Λήψη απόφασης για την ανάρτηση  ανακοίνωσης. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη)

  6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ξενώνα της Τ.Κ Καλοσκοπής. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη)

  7. Επικαιροποίηση απόφασης Δ.Σ για το μίσθωμα δημοτικού ακινήτου Σίδερη στην Αθήνα (εκμισθωτής ΠΟΥΤΚΑΡΑΝΤΖΕ ΖΑΟΥΡΙ). (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

  8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

  9. Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Δ.Δ. ΔΕΛΦΩΝ’ (Α.Μ. 33/2010)’. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

10. Εγκριση τελικού ΑΠΕ του έργου ΈΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

11. Ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου και ομάδας έργου για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

12. Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης ΄Αμφισσας κατά το άρθρο 70 του Ν.3852/2010  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

13. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δελφών με τη ΔΕΠΤΑ για το πρόγραμμα ΄ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ΄(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην αύξηση Κεφαλαίου Κίνησης της ΔΕΠΤΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

15. Λήψη απόφασης έντονης διαμαρτυρίας και απαίτησης ανάκλησης της απόφασης απομάκρυνσης του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

16. Αίτηση προς τον  ΟΑΕΔ, για την παραχώρηση αίθουσας   (τ. ΟΕΚ), όπου είχε στεγαστεί το 5ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δελφών στο Σύνδεσμο Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού  Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

18. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας και Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

19. Απόδοση τιμής προς τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ για τη δωρεά του για την κατασκευή ισόγειας αίθουσας προς στέγαση του Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Επταλόφου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

20. Εγκριση ανταλλαγής τμήματος οικοπέδου του Δήμου με τμήμα οικοπέδου αδελφών Αυγ. & Αγγ. Σακελλαρίου, για κατασκευή γηπέδου 5Χ5, στη θέση Λάκκα Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.