Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους Δελφούς

 12 Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δελφών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης, καθώς επισυνάπτονται και οι εισηγήσεις τους:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).

 2. Τροποποίηση  – διόρθωση  την υπ’ αριθμ. 281/9-9-2013(ΑΔΑ ΒΛ9ΕΩ9Θ-ΙΧΓ) απόφασή του Δημ. Συμβουλίου Δελφών , που αφορά λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).

 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά . (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 4. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του  καταστήματος της  Τ.Κ Δροσοχωρίου.   (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 5. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος).

 6. Καθορισμός του ύψους της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκθεση με θέμα ΆΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΄(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου.(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για  τον Εορτασμό της επετείου της κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στην Ρούμελη – Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία, που θα πραγματοποιηθεί την 22α/03/2015. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος)

 11. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2014. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 12. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας και ΤΑΠ του κ. Γεωργίου Μητσομπόνου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

 13. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

 14. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου ΆΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ΄υποέργου 1 της ομώνυμης πράξης MIS 365396. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΈΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ΄. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών στο έργο  ΑΝ ΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ΄MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 18. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση σημάτων ασφαλείας στις οδούς Ανώνυμος 4ης και Λεωφ. Καραμανλή στην ΄Αμφισσα. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 19. Αναπροσαρμογή (μείωση μισθώματος της επιχείρησης  «ANI CLUB PRIVE SOLARIOUM”  σε ακίνητο ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Α.Μιχαλόπουλου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

 20. Λήψη απόφασης για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου). (Εισηγητής: κ.Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 21. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 22. Έγκριση παραχώρησης χώρου οικοπέδου στην Κίρρα προς εγκατάσταση της Π.Υ. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 23. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Νηπιαγωγείου Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 24. Αποδοχή παραίτησης προέδρου Δημ. Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και ορισμός νέου προέδρου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 25. Έγκριση σχεδίου δράσης για τη αειφόρο ενέργεια του Δήμου Δελφών και ενεργοποίηση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο ΄Σύμφωνο Δημάρχων΄. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 26. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Σχολείου Σερνικακίου στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό – Λαογραφικό – Αναπτυξιακό Σύλλογο των Απανταχού Σερνικακιωτών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

 27. Συνδρομή Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2015 για τις τέσσερις (4) υποψήφιες παραλίες του» (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 28. Έγκριση  χορήγησης  χρηματικών βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντα άτομα της Τ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικ.Μάμα» για τις ημέρες του ΠΑΣΧΑ. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

 29. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας ή χώρου της Τ.Κ. Δελφών προκειμένου να ορισθεί ως έδρα της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ‘ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ’. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 30. ΄Εγκριση εισήγησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης για το Β1 στάδιο της «Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Δελφών» (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Υπηρ. Δόμησης).

Συννημένα

Download this file ((16 3 2015) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΣ V.1.pdf)(16 3 2015) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΣ V.1.pdf

[ ]

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.