Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου ”Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας”

19 Ιουνίου 2015

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας».

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου Δελφών, κ. Δημήτριο Καραγιάννη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, κ. Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας «ΜΥΒΑ Α.Ε.- SICAP

S.A.», κ. Ιωάννη Τρουβά, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας» στη θέση «Βαρτός» της Τ.Κ. Ελαιώνα,  που αποτελεί το κύριο έργο (υποέργο 2) της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Φωκίδας».

Η υπογραφή της σύμβασης έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύ μεγάλης και σύνθετης προσπάθειας, η οποία έχει ξεκινήσει από την εποχή του καποδιστριακού Δήμου Άμφισσας επί δημαρχίας κ. Ασημάκη Ασημακόπουλου, συνεχίστηκε κατά την πρώτη θητεία του καλλικρατικού Δήμου Δελφών, επί δημαρχίας κ. Νικολάου Φουσέκη, με πρόεδρο του Σ.Δ.Α.Ν. Φωκίδας τον κ. Ευστάθιο Μαντζώρο και ολοκληρώθηκε πλέον με επιτυχία.

Ήδη από την πρώτη μέρα της εκλογής μας, μέσα στο καλοκαίρι του 2014 και ιδίως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας το Σεπτέμβριο του 2014, δώσαμε ως δημοτική αρχή τεράστια έμφαση στο συγκεκριμένο έργο, καθώς χρειάστηκε να ξεπεράσουμε πλήθος εμποδίων και να επαναπροσδιορίσουμε τη διαδικασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής και των συναρμοδίων εμπλεκομένων Υπουργείων.

Η ευτυχής κατάληξη με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης δεν υπήρξε καθόλου αυτονόητη σε πολλές φάσεις της πορείας αυτής και οφείλεται εν πολλοίς στην επίμονη καθημερινή προσπάθεια των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και του Συνδέσμου Δ.Α.Ν. Φωκίδας, αλλά και στην καλή συνεργασία με το Δήμο Δωρίδος, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τα στελέχη του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και με τα στελέχη του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, τους οποίους όλους συγχαίρουμε και ευχαριστούμε.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου είναι εξασφαλισμένη, καθώς έχει χαρακτηριστεί έργο «phasing», δηλαδή ξεκινά να χρηματοδοτείται από την παρούσα προγραμματική σύμβαση (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013) και συνεχίζεται αυτόματα με την επόμενη (Σ.Ε.Σ. 2014-2020).

Το έργο έχει συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μηνών (12 μήνες κατασκευή και 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία). Μετά την ολοκλήρωσή του πιστεύουμε ότι θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων στο Νομό Φωκίδας, όμως αυτό θα απαιτήσει και την αλλαγή των νοοτροπιών μας σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον εθνικό σχεδιασμό. Στην πραγματικότητα η επιτυχία του εν λόγω συστήματος διαχείρισης με τη λογική της «διαλογής στην πηγή» εξαρτάται απόλυτα από την αλλαγή συμπεριφοράς όλων μας.

Συγκεκριμένα, το σύστημα θα βασίζεται ουσιαστικά σε τρεις κύριες γραμμές συλλογής: α) Τη γραμμή των καφέ κάδων, στην οποία θα συλλέγονται τα οργανικά απόβλητα (υπολείμματα τροφίμων κλπ), β) Τη γραμμή των μπλε κάδων, στην οποία θα συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα και γ) Τη γραμμή των πράσινων κάδων, στην οποία θα συλλέγονται όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα (υπολείμματα).

Ο καφέ κάδος θα οδηγείται στη μονάδα κομποστοποίησης, όπου μαζί με τα υπολείμματα της κλάδευσης (πράσινο) θα μετατρέπεται σε λίπασμα υψηλής ποιότητας (κομπόστ).

Το σύστημα ανακύκλωσης θα λειτουργεί πολύ πιο οικονομικά για το Δήμο μας απ’ ό,τι σήμερα, αφού ήδη έχουμε θέσει σε λειτουργία αδειοδοτημένο σταθμό μεταφόρτωσης στο χώρο του «Βαρτού», που μετά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά των ανακυκλωσίμων προς το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (Κ.Δ.Α.Υ.), μειώνοντας κατά πολύ τα σημερινά κόστη.

Υλοποιώντας περαιτέρω το εγκεκριμένο τοπικό μας σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να αδειοδοτήσουμε μέσα στο «Βαρτό» μια Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), όπου θα συλλέγονται και στη συνέχεια θα αξιοποιούνται τα εν λόγω υλικά. Επίσης άμεσα ξεκινάνε οι διαδικασίες χωροθέτησης των τριών προβλεπόμενων «πράσινων σημείων» του Δήμου μας (έχουν προβλεφθεί για την Άμφισσα, την Ιτέα και τη Γραβιά), όπου θα συλλέγονται, θα διαχωρίζονται και θα αξιοποιούνται τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων (ογκώδη αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, μαγειρεμένα έλαια κ.λπ.).

Επιπλέον μέσα στο φετινό καλοκαίρι με τη βοήθεια της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) θα ξεκινήσουμε στο Δήμο Δελφών τη γραμμή του «μπλε κώδωνα», δηλαδή θα τοποθετηθούν σε καίρια σημεία των πόλεων και των χωριών μας ειδικοί κάδοι για γυαλί (μπουκάλια).

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι το σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης των  απορριμμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και κυρίως των δεδομένων που προκύπτουν από τον νέο εκπονούμενο εθνικό σχεδιασμό (παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Τσιρώνη), θα γίνεται ολοένα και ακριβότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο να ρίχνεις τα σκουπίδια σου σε μια κοντινή λακκούβα, παρά να πραγματοποιείς διαχωρισμό και επαναχρησιμοποίηση, όπως αναλυτικά περιγράφουμε ανωτέρω. Ωστόσο τα οφέλη από άποψης προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής είναι ασύγκριτα.

Αλλά και οικονομικά πλέον θα είναι ασύμφορος ο παρωχημένος τρόπος της χωματερής, γιατί στο εξής τα πρόστιμα είναι τεράστια, καταλογίζονται στους Δήμους και πληρώνονται. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σύντομα θα καλούνται να πληρώνουν μια πολύ σοβαρή επιβάρυνση ανά τόνο απορριμμάτων (35 έως 60 ευρώ/τόνο) όσοι Δήμοι δεν διαθέτουν ειδική πρόβλεψη για την ξεχωριστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (Μονάδα κομποστοποίησης, γραμμή καφέ κάδων). Ο Δήμος μας και η Φωκίδα θα έχουν σύντομα και αυτό, χάρη στο έργο που σήμερα υπογράφουμε.

Τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. και της Μονάδας Κομποστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα αναλάβει ο Περιφερειακός ΦΟ.Δ.Σ.Α., ο οποίος αποτελεί μια πολύ σοβαρή διαδημοτική προσπάθεια της Στερεάς Ελλάδας και στον οποίο η Άμφισσα αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του (οι υπόλοιποι είναι η Λαμία, η Χαλκίδα και η Θήβα), γι’ αυτό και στο εγκεκριμένο πρόσφατα οργανόγραμμά του έχει χωροθετηθεί εδώ ένα από τα τέσσερα αποκεντρωμένα Τμήματά του ΦΟ.Δ.Σ.Α. (μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας για την περιοχή).

Επιπλέον στο εγκεκριμένο Καταστατικό λειτουργίας του πετύχαμε, χάρη στη μεθοδική μας προσπάθεια και στην καλή συνεργασία με τους συναδέλφους Δημάρχους, να γίνουν δεκτές οι θέσεις μας για προτεραιότητα στη στελέχωση με όρους εντοπιότητας, αλλά και να υπάρχει ειδικό όφελος για τον φιλοξενούντα το Χ.Υ.Τ.Υ. Δήμο Δελφών.

Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για τον τόπο μας. Αλλάζουμε σελίδα στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε μια εποχή που πολλοί Δήμοι της χώρας στενάζουν κάτω από την αδυναμία να αντιμετωπίσουν το θέμα της αποκομιδής και πολλές περιοχές (μη εξαιρούμενης της πρωτεύουσας του κράτους μας) κινδυνεύουν σύντομα να έχουν την τύχη του Πύργου ή της Τρίπολης με τα σκουπίδια μέσα στους δρόμους, η Φωκίδα αποτελεί σήμερα τη μοναδική περιοχή της Ελλάδας που συμβασιοποιεί ένα ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων με δημόσια χρηματοδότηση.

——————————————————————————————————-

Ο Δήμαρχος Δελφών

Αθανάσιος Ηλία Παναγιωτόπουλος

 http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.