Επιχείρηση ανάδειξης του Κάστρου της Άμφισσας μέσω πολιτιστικών διαδρομών

Την αξιοποίηση του διεθνούς πολιτιστικού προγράμματος Actors της μεταβολής του κοινωφελούς ιδρύματος Robert Bosch Stiftung και του δικτύου MitOst με στόχο την ανάδειξη του Κάστρου της Άμφισσας

και ενσωμάτωσής του με το αστικό γίγνεσθαι μέσω της δημιουργίας Πολιτιστικών Διαδρομών επιχειρεί ο Δήμος Δελφών.

Πρόκειται για ένα θέμα που θα έρθει προς ψήφιση στο μεθαυριανό Δημοτικό Συμβούλιο κι αφού προηγουμένως έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση από το Τοπικό Συμβούλιο της φωκικής πρωτεύουσας.

Ο Δήμος Δελφών στο πλαίσιο ενίσχυσης του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της πόλης προωθεί καινοτόμες μορφές συνεργασίας και ανάπτυξης δράσεων σε σχετικούς τομείς. Στην διαγνωσμένη ανάγκη (όπως είχε διατυπωθεί και στο Συνέδριο για το Κάστρο των Σαλώνων, 2013) για την ανάδειξη του Κάστρου της Άμφισσας και ενσωμάτωσής του με το αστικό γίγνεσθαι, προτείνουμε την δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών με αφετηρία κεντρικό σημείο της πόλης και τελικό προορισμό το Κάστρο.

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές θα αποτελούν προτάσεις περιπάτου με ανάλογη σήμανση και πληροφόρηση για ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου υιοθετείται το μοντέλο εργασίας που προτείνεται στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού Ηθοποιοί της μεταβολής του κοινωφελούς ιδρύματος Robert Bosch Stiftung και του διεθνούς δικτύου ανάπτυξης κοινωνικής δράσης MitOst, ώστε να εξελιχθεί η πρακτική ικανότητα του Δήμου μέσα από σύγχρονα μοντέλα πολιτιστικής διαχείρισης και να επιδιωχθεί η χρηματοδότηση της δράσης που προσφέρεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung ιδρύθηκε το 1964 από την ιδιοκτήτρια οικογένεια της ομώνυμης εταιρίας με σκοπό την παροχή φιλανθρωπικού και πολιτιστικού έργου σε όλο τον κόσμο. Το διεθνές δίκτυο MitOst προωθεί την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά στην Ευρώπη και γειτονικές περιοχές, μέσω προγραμμάτων με διεθνή χαρακτήρα. Οι δύο φορείς μεταξύ άλλων δράσεων αναπτύσσουν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά στην επιλογή και χρηματοδότηση δράσεων αστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα ΕΧΕΙ ΤΗΝ Λογική Διαγωνισμού ΜΕ συμμετοχή ΜΕΣΩ φακέλου υποψηφιότητας (καταληκτική ημερομηνία 13/09/2015), αξιολόγηση και τελική επιλογή 10 δράσεων. Καθεμία από τις επιλεγμένες δράσεις θα χρηματοδοτηθεί με 5.000 € για την υλοποίηση του προγράμματος και 5.000 € σε τεχνική βοήθεια (παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης από ειδικούς) και διαρκεί 18 μήνες. Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η δημιουργία ενός τριμερούς σχήματος συνεργασίας από τον Δημόσιο Τομέα, τον Ιδιωτικό Τομέα και τον χώρο του Πολιτισμού -, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να αξιοποιήσει και να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη από και προς κάθε ξεχωριστό κλάδο.

Προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Πρόγραμμα Φορείς Urban Αλλαγή ΤΗΝ Δημιουργία ΓΙΑ ΚΑΙ προειδοποιητική Πολιτιστικών Διαδρομών ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ Πόλη Της Άμφισσας ΣΕ Συνεργασία ΜΕ Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας Από ΤΟΝ χώρο ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ Πολιτισμού κ. Δημήτριο Κουτσούμπα, Μηχανικό Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων από τον ιδιωτικό τομέα.

Με το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης συνδυάζεται ιδανικά η ανάγκη ανάδειξης αξιοθέατων σημείων της πόλης μας, η πολύ αξιόλογη δουλειά που είχε ξεκινήσει ο νυν Δ / ΤΟΥ 3ου ντής Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας κ. Νίκος Παπούλιας και ο κ. Μαρκοδήμος Γιάννης ΜΕ πολυακουσμένα Μαθητές πολυακουσμένα ΓΙΑ ΤΗΝ καταγραφή Της Ιστορίας Των Μνημείων Της πόλης ΚΑΙ Το δημιουργικό ΚΑΙ επιστημονικό Δυναμικό ΣΤΟΙΧΕΙΟ Της Άμφισσας. Ο κ. Δημήτριος Κουτσούμπας έχει υπάρξει υποστηρικτής δράσεων της πόλης μας και μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα συνεισφέρει με τις επιστημονικές του γνώσεις, προσδοκώντας ως μόνο αντάλλαγμα την επαγγελματική εξέλιξή του μέσα από την διατομεακή συνεργασία και κυρίως την επαφή με την διεθνή πρακτική.

Πρέπει να αναφερθεί πως από την συγκεκριμένη υποψηφιότητα δεν προκύπτει καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για τον Δήμο Δελφών και πως η ανταπόκριση του Τοπικού Συμβουλίου Άμφισσας στο συγκεκριμένο θέμα υπήρξε ομόφωνα θετική με την Απόφαση 42/2015.

http://amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *