Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών 23 Σεπτεμβρίου 2015

 19 Σεπτεμβρίου 2015

Με 14 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (11η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. Επιστροφή εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος εξοχικού κέντρου ΄ΠΕΥΚΑ΄ στην Τ.Κ. Λιλαίας της Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 6/2015 (1η επικ.) μελέτης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Και τρόπος υλοποίησης του έργου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (Α.Μ. 19/2012 – 1η επικ.). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

8. Τροποποίηση της με αριθ. 17/300/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για μείωση τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο ΄Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Καλλιέων, και της ΄Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Καλλιέων΄ και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά το Β1 στάδιο της μελέτης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης).

10. Έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο ΄Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Παρνασσού, και της ΄Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Παρνασσού΄ και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά το Β1 στάδιο της μελέτης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης).

11. Έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο ΄Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Ιτέας – Κίρρας, και της ΄Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ιτέας – Κίρρας και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά το Β1 στάδιο της μελέτης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης).

12. Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων που τίθενται προς διάθεση στην Δ.Ε. Άμφισσας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος).

13. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

14. Έγκριση ανέγερσης Μνημείου στην Τ.Κ. Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.