Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Δείτε τη λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε όπως στις 05 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (12η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. Επιστροφή εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Λ. ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).

5. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΧΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).

6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Ε. ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άνεμος”. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Παραλαβή σταδίων: Υδραυλικής Οριστικής μελέτης, Η/Μ Οριστικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Τευχών Δημοπράτησης, της μελέτης: “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γαλαξιδίου (MIS 340368)”. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Μαρίνες & τους Τουριστικούς Λιμένες. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.)

13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην ειδική θεματική έκθεση ERGO-MARATHON στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.)

14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην έκθεση “PHILOXENIA 2015” στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.)

15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην 4η διεξαγωγή του αγώνα ανωμάλου δρόμου “Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ”. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.).

16. Αναπροσαρμογή διδάκτρων Δημοτικών Ωδείων (Ιτέας – Άμφισσας). (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

17. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών σε αθλητικούς συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2015 – 2016. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

http://amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.