Συνεδριάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 20 Οκτωβρίου 2015

Δύο συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα26 Οκτωβρίου στη Λαμία. Δείτε τις προσκλήσεις με τα θέματα:

 Σας προσκαλούμε στην 11η (ειδική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Απογραφή περιουσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 12η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

–       Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνας Δ. Παπαναστασίου,

–       Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

Θέμα 1ο

Έγκριση για την μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 30η Νοεμβρίου 2015 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Σχηματάρι.

Εισηγήτρια

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κα Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου

                   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 2ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

 

Θέμα 3ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο 2015-2016.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

                   ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 4ο

Ορισμός εκπροσώπων Επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων ΠΕ Βοιωτίας.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά

 

Θέμα 5ο

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας – ‘‘ΔΙΑΔΡΟΜΗ’’ ».

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος

 

                   ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Θέμα 6ο

Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών ετών 2016 & 2017.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

                   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέμα 7ο

Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2016 και 2017.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

 

                   ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέμα 8ο

Γνωμοδότηση επί του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Σανιδάς

 

                   ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ

Θέμα 9ο

Ρύθμιση κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό 1 «Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Υπάτης προς Μαυρολιθάρι και ‘Αμφισαν  διά Κομποτάδων Μεξιατών – Λουτρών Υπάτης, Αργυροχωρίου, Αμαλώτας,  Μονής Αγάθωνος και Νεοχωρίου Υπάτης και μετά διακλαδώσεως προς Αμούριον», για κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης Σ.Σ.Λειανοκλαδίου.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 10ο

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας (τροπ.03), για το έτος 2015.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

 

Θέμα 11ο

Έγκριση επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος  της Προγραμματικής   Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» και της σύστασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 12ο

Τροποποίηση της ΣΑΕΠ 066 και εντάξεις νέων έργων.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς για την υλοποίηση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)” και ορισμός μελών για τη στελέχωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο

Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 15ο

Έγκριση α) της σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) με σκοπό την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) των όρων του δανείου.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Θέμα 16ο

9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2015.

Εισηγητής

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.