Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δελφών την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

 15 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δελφών την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Τα θέματα είναι:

1. Tροποποίηση – αναμόρφωση (2η) Τ.Π. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή του στο σωστό παραβάτη. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 για το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληροδότημα Κ. ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου).

8. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου Κάστρου΄Αμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Σπανόπουλος, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων & Περιουσίας του Δήμου).

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ» (Eισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ». (Eισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Τρόπος υλοποίησης έργων και μελετών του Τεχνικού Προγράμματος . (Eισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΩΡΙΩΝ». (Eισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Eισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

14. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Δελφών και κ. Γεωργίου Σκοπελίτη. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

15. Διάθεση πίστωσης για εκδήλωση εορτής του Πάσχα στη Δ.Κ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

16. Διοργάνωση εορτασμού ιστορικής επετείου της μάχης της 8ης Μαϊου 1821 στο «Χάνι της Γραβιάς» στην ΤΚ Γραβιάς και έγκριση διάθεσης πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

17. Εορτασμός 3ης Μαϊου για την ανεύρεση εικόνας Αγίου Λουκά στην ΤΚ Πολυδρόσου και έγκριση διάθεσης πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

18. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 59/24-02-2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2016-2017. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

19. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ποιμνίων στις Δημοτικές βοσκές της Δ.Κ. Δεσφίνας για το έτος 2016» . (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου για τη φύλαξη ευρημάτων στη Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

21. Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Δεσφίνας της Δ.Κ. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

22. Λήψη απόφασης σε αίτημα του ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας Α.Ε. για την διαμόρφωση πεζοδρομίων στο νέο υπεραστικό σταθμό λεωφορείων επί την οδού 4ης Ανώνυμος και Κ. Καραμανλή στην Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

23. Λήψη απόφασης έγκρισης του έργου «Κυκλοφοριακή μελέτη οδού Ανώνυμης 4ης (ΚΤΕΛ)» στην Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

24. Λήψη απόφασης έγκρισης χρήσης τμήματος οικοπέδου επί της Λεωφόρου Καραμανλή για την δημιουργία Πάρκου ζώων συντροφιάς – σκύλων, στην Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

25. Επί αιτήσεως της Εταιρείας Φωκικών Μελετών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση συνδιοργάνωσης Δήμου Δελφών – Περιφέρειας Στ. Ελλάδας – Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, για το «ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016»). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

27. Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου της Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμου Δελφών. . (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

28. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο «ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΔΙΑΜ». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

30. ΄Εγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για την παγκόσμια Ημέρα Χορού» στις 4/5/2016 στην Δ.Κ. Ιτέας.. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

31. Επί αιτήσεως Απ. Αρτινού (the symptom projects). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

32. Τροποποίηση των όρων προκήρυξης για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικ.Μάμα» για τις ημέρες του ΠΑΣΧΑ, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 753/61611/11-4-2016 έγγραφο Δ/νσης Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

33. Διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων στις 6-8/5/2016 στο Γαλαξίδι. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.