ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05.05.16

Μεγάλο Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα        28/ 04 /2016

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          ___

Αριθ. πρωτ.   9929

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3)κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.

4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων

                                                          

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την  5η  Μαϊου  2016,  ημέρα  Πέμπτη    και ώρα  19.00΄προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος στην πλατεία Κεχαγιά & Αθανασοπούλου, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

  2. Τροποποίηση της αριθ.182/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συνδιοργάνωσης  Δήμου Δελφών – Περιφέρειας Στ. Ελλάδας – Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, για το «ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016»). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

  3. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου Κάστρου ΄Αμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Σπανόπουλος, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων & Περιουσίας του Δήμου).

  4. Έγκριση Κανονισμού εμποροπανηγύρεων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγήτρια κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη).

                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              

                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

http://karteria1.blogspot.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.