Εκδήλωση για την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων Οίτης-Παρνασσού

JULY 11, 2016

Leader2

Ενημέρωση από το Δήμο Δελφών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και την ελπιδοφόρα συμμετοχή αρκετών ΚοινΣΕπ του ευρύτερου γεωγραφικού και θεματικού πεδίου ενδιαφέροντός του πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Παύλιανης σήμερα το πρωί η ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ) σε συνέχεια αντίστοιχων που πραγματοποιήθηκαν χθες στην Αμφίκλεια και την Πολύδροσο.

Πρόκειται για μια διαδημοτική σύμπραξη μεταξύ των δήμων Λαμιέων, Δελφών και Αμφίκλειας-Ελάτειας-Τιθορέας που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων των περιοχών Οίτης-Παρνασσού. Ειδικότερα για το Δήμο Δελφών αυτό αφορά στις Δ.Ε. Παρνασσού και Γραβιάς, που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Leader με αντικειμενικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διεκδικεί ο Δήμος Δελφών στην κατεύθυνση της ανασυγκρότησης του τοπικού παραγωγικού συστήματος.

Στόχευση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η χάραξη του νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα εκπορεύεται από “τα κάτω”, από την ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, η ισόρροπη ηλικιακή και περιφερειακή ανάπτυξη, η προσθήκη υπεραξίας στο τοπικό παραγόμενο προϊόν, η επανενεργοποίηση των ορεινών τοπικών κοινοτήτων στη βάση των ιδιαίτερων συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων κι η καταπολέμηση της ανεργίας με την επέκταση της απασχολησιμότητας.

Στο στρατηγικό αυτό πλαίσιο πυρήνας του CLLD/LEADER 2014-2020 είναι η συνάρθρωση της δημόσιας με την ιδιωτική επένδυση κι η δραστική υποβοήθηση της τελευταίας. Παράλληλα, οι κύριες επιλέξιμες δημόσιες επενδύσεις του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου εντοπίζονται στην ύδρευση και την άρδευση των ορεινών τοπικών κοινοτήτων, στα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, στη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, στις υποδομές αναψυχής και πολιτισμού και της εμπορίας των τοπικών προϊόντων, στη σήμανση και τον εναλλακτικό τουρισμό.

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΟΑΣΕ και Δήμαρχος Δελφών Θαν. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε την ζωτική ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας και των συμπεριφορών που μας χαρακτηρίζει, την οποία προσδιόρισε ως ανάγκη υπέρβασης της ιδιώτευσης στο επιχειρείν και στροφής στη συνεργατικότητα και έμφασης στη συνεργατική οικονομία. ” Η συνεργασία των τριών δήμων στα πλαίσια του CLLD/LEADER της προγραμματκής περιόδου 2014-2020 αποδεικνύει αυτή ακριβώς την ανάγκη συνεργειών. Είναι καθοριστικής σημασίας στη νέα εποχή να επεκτείνουμε την ιδιωτική επένδυση μέσα από τη δικτύωση και τα συνεργατικά σχήματα”, κατέληξε.

http://www.amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.