Με 100.000€ δημοπρατείται η βελτίωση της ε.ο. Μαριολάτας-Πολυδρόσου

JULY 27, 2016

Mariolata2

Ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο 6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ – ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΣ” προκηρύσσει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

 

 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ και συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας µε προϋπολογισµό 81.300,81€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα,αναθεώρηση).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

http://www.amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.