Συνεδριάζει τη Δευτέρα το περιφερειακό συμβούλιο

AUGUST 31, 2016

2633191

Με θέματα που αφορούν και στη Φωκίδα συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της οδού Αινιάνων στη Λαμία στις 12 το μεσημέρι το συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης::

Θέμα 1ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για «τη διάθεση του εγκεκριμένου προσωπικού, από την 6/2016 πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το οποίο ο Δήμος Λαμιέων έχει οριστεί ως εποπτεύων φορέας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγχρόνως η μεταβίβαση και υποχρεώσεων του Δήμου Λαμιέων, που έχει ως εποπτεύον φορέας, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Θέμα 2ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), για τον σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 3ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος προτεραιότητας: ρύθμιση πρόσβασης & διαχείριση επισκεπτών» και «Μέτρα αντιπυρικής προστασίας» στα πλαίσια του προγράμματος «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE 11NAT/GR/1014).

Θέμα 4ο Έγκριση πλαισίου συνεργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για την εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας, για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016 – 2017».

Θέμα 5ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- τροπ.06).

Θέμα 6ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 του εθνικού Π.Δ.Ε με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» και Κ.Α. 2013ΕΠ06600006.

Θέμα 7ο Έγκριση πίνακα υποέργων σε έργα της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566 του εθνικού Π.Δ.Ε των Π.Ε. Εύβοιας με Κ.Α. 2016ΕΠ56600002 και Φωκίδας με Κ.Α. 2016ΕΠ56600000.

Θέμα 8ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2016 (3η Τροπ. του προγράμματος που χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ιδίων Πόρων).

Θέμα 9ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2016.

Θέμα 10ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011, με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» της ΣΑΕΠ 566

Θέμα 11ο Υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο Ε.Π. ” Στερεά Ελλάδα” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου

Θέμα 12ο Υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Ανέγερση 1ου Δημοτικό Σχολείου Ερέτριας», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Ερέτριας και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Θέμα 13ο Υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Θέμα 14ο Tροποποίηση πίνακα υποέργων και ένταξη νέου στα πλαίσια του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.E. Eυβοίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017” του προγράμματος ΣAEΠ 566.

Θέμα 15ο Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή οδοστρώματος Ε.Ο Χρισσού – Δελφών β’ Φάση» Δήμου Δελφών.

Θέμα 16ο Έγκριση δεύτερης παράτασης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ» Δήμου Δωρίδας.

Θέμα 17ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β τρίμηνο 2016.

Θέμα 18ο Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.

http://www.amfissaface.gr/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.