Με 13 θέματα η Οικονομική Επιτροπή Δ.Δελφών την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

18 Σεπτεμβρίου 2016

1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών του βιολογικού καθαρισμού Γαλαξιδιού»
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λύτρας Νικόλαος

2. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη κ. Δήμου Γρηγορίου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Νικολάου Μαμά» πριν την υπογραφή της Σύμβασης.
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λύτρας Νικόλαος

3. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του 2ου σταδίου “Τεχνική προσφορά” για την προμήθεια «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας» και εξέταση ενστάσεων.
Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού.

4. Έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Άμφισσας για τη σχολική περίοδο 2016-2017».
Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών κ. Ανδρώνος Δημήτριος.

5. Αποδοχή δωρεάς εργασιών επιδιόρθωσης της δεξαμενής ύδρευσης στη θέση «Αγία Τριάδα» στην Τ.Κ. Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών από τον κ. Βελέντζα Νικόλαο του Γεωργίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού, κ. Μολιώτης Νικόλαος.

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας – παραχώρηση χώρων για την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2016 στην Τ.Κ. Κίρρας, της Δ.Ε. Ιτέας του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά.

7. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Αναγνωστόπουλου Νικολάου σχετική με την κατάθεση προσφυγής κατά της αριθμ.  πρωτ.133158/7055/15/21.06.2016 απόφασης της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Δελφών”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αναγνωστόπουλος Λουκάς

8. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Γούναρη Ευαγγελίας σχετική την αριθμ. 01/2016 αγωγή των κ.κ. Ιωάννου Δημητρίου, Σιμιτσοπούλου Ευαγγελίας και Δήμου Δημητρίου κατά του Δήμου Δελφών (διεκδίκηση υπαλλήλων π. Δήμου Αμφισσας)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αναγνωστόπουλος Λουκάς

9. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Γούναρη Ευαγγελίας σχετική την αριθμ. 02/2016 αγωγή των κ.κ. Παπαϊωάννου Αναστασίας, Τσιπούρα Νικολάου και Τσινταβή Γεωργίας κατά του Δήμου Δελφών (διεκδίκηση υπαλλήλων π. Δήμου Άμφισσας)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αναγνωστόπουλος Λουκάς

10. Έγκριση απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη εκτίμησης μισθωτικής αξίας και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης διαμερίσματος & θέσης στάθμευσης επι της Υμηττού αρ.72 Αθήνα ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Παπαβιέρου».
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων Περιουσίας Δωρεών και Κληροδοτημάτων, κ. Γκαβογιάννη Δέσποινα.

11. Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων.
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Γιαννάκη Μαρία.

12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κοϊβαρης Δημήτριος.

13. Ορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αναγνωστόπουλος Λουκάς

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.