Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών τη Τετάρτη 19/10/2016

 15 Οκτωβρίου 2016

Την Τετάρτη 19η  Οκτωβρίου και ώρα  18.00΄ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση-αναμόρφωση (7η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια:κ.Κυριακή Μιχαλοπούλου,προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

  1. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Νικ. Μάμα΄. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

  2. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Α.και Μ. Μιχαλοπούλου΄.΄(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

  3. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Ι.Αναστασόπουλου.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

  4. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Λ. Νικολοπούλου΄. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

  5. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχείρισης «κληροδότημα Ν.Μάμα». (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

  6.  Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχείρισης «κληροδότημα Ι.Αναστασόπουλου». (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

  7. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ν.Μάμα. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

10. Αποδοχή πίστωσης 5.000,00 € από δωρεά του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης “ΝΕΟΝ” (Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και διάθεση πίστωσης για την έκθεση σύγχρονης τέχνης, για το έτος 2016. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

11. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν,ΦΩΚΙΔΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 ΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ΄ της πράξης ΌΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ  –  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ΄ MIS  340059. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών στο έργο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΜΕΡΚΟΥΡΗ)  Β΄ ΦΑΣΗ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

15. Έγκριση 3ου τελικού ΑΠΕ –Ορθή επανάληψη- του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, Δήμου Δελφών (Α.Μ. 09/2011). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

16. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ.  ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

18. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΎΔΡΕΥΣΗ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

20. Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση δυναμικότητας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Προσηλίου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για ανάγκες φιλοξενίας της Δ.Ε.  Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.  Δροσοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

26. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας και κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής Π.Ε.  Φωκίδας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη).

27. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη).

28. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη).

29. Τοποθέτηση ποιμνίων στις δημοτικές βοσκές Δ.Ε. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος).

30. Αντικατάσταση μέλους της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος).

31. Αντικατάσταση μέλους της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος).

32. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δελφών. ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

33. Μετονομασία της οδού ΄ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ΄ σε οδό ΄ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ΄ στη Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

34. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

35. Έγκριση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Δεσφίνας από τον Αθλητικό Σύλλογο «ΗΣΑΪΑΣ», για την διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και προπονήσεων.  (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

36. Λήψη απόφασης περί εμπράκτου δικαιώματος σε αγρόκτημα στην περιοχή «ΚΟΜΟΥΛΙΑ» της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

37. Εκλογή νέου εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  με την Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

39. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στην κ. Ελένη  Αρβελέρ.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

40. Eξειδίκευση- επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 20/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών ως προς την Δ.Ε.  Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

41. Τροποποίηση  σχεδίου πόλεως Ιτέας στο Ο.Τ.  110Α (αίτηση κ. Ανάγνου-Ανδριώτου Χάρις). (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.