Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα στο Δ. Δελφών

NOVEMBER 24, 2016

Dimsimv02-1200x500

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Αναλυτικά η λίστα των θεμάτων:

1. Επί αιτήσεως της Δομής Αυτοοργάνωσης και Αλληλεγγύης για ‘Ολους «ΟΥΤΟΠΙΑ», για λήψη απόφασης για την προστασία της κατοικίας των δημοτών του Δήμου Δελφών. (Αίτημα πολιτών).

2. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στον Παιδικό Σταθμό Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

3. Αποδοχή αιτήματος καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ Άμφισσας για την πρακτική άσκησή τους στους μουσειακούς χώρους του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

4. Τροποποίηση – αναμόρφωση (8η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

9. Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (Α.Μ. 04/2016). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Έγκριση τρόπου υλοποίησης μικρών έργων του Τ.Π. και τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 242/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών ως προς τον τρόπο υλοποίησης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΓ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β΄ ΦΑΣΗ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

14. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – Τελικού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΚΑΡΠΑΚΙ¨ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΡΡΟΥ ΄ΣΚΙΤΣΑ΄ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

15. Έγκριση 1ου και τελικού ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

16. Έγκριση 3ου – τελικού ΑΠΕ του έργου ΠΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ Δήμου Δελφών (Α.Μ. 12/2013). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (Α.Μ. 12/2013). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

20. ‘Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

21. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού ΄Ηρας της ΔΚ Άμφισσας στη ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

22. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή από την μειοψηφία.

23. Εκλογή νέου εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης σε μνήμη των 17 εκτελεσθέντων Ελλήνων πατριωτών από τα Ιταλικά κατοχικά στρατεύματα το 1942 στην Τ.Κ. Καστελλίων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

25. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικού χώρου για τη στέγαση του ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ στην Τ.Κ. Καλοσκοπής. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

26. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτιρίου του ΄Πολιτιστικού Κέντρου – Θεοδ. Κλήμης΄ της ΤΚ Γραβιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

27. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/βιορευστών ισχύος 500 kw της εταιρείας ΔΗΙΩΝ ΙΚΕ στη θέση Στριβάδια της ΤΚ Γραβιάς του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

28. Επικαιροποίηση των αριθ. 39/2011 και 364/2012 αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου Δελφών περί ¨Αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις ΤΚ Πολυδρόμου, Επταλόφου και Λιλαίας της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών, κατόπιν της 2336/2016 απόφασης του ΣτΕ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση κατανομής της τέταρτης δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2016, συνολικού ποσού 71.520,00 €. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ)

30. Λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ).

31. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου – ισογείου καταστήματος, με την διενέργεια της διαδικασίας υποβολής εγγράφων σφραγισμένων προσφορών, συνολικού εμβαδού 48,00 τ.μ. ιδιοκτησίας (75%) του Κληρ. Ν.Μάμα που βρίσκεται επί της οδού

Παλαμηδίου 31 και Ροδόπης στην περιοχή Αγ. Σοφία στον Πειραιά, μετά τη λύση της μισθωτικής σύμβασης. (Εισηγητής: κ Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

32. Λήψη απόφασης περί εμπράκτου δικαιώματος σε αγρόκτημα στην περιοχή «ΚΟΜΟΥΛΙΑ» της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

33. « Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δελφών περί συμμετοχής στην Πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212» και ορισμό υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

34. Έγκριση παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

35. Έγκριση σχεδίου ενιαίου προγράμματος χρήσης γηπέδου ποδοσφαίρου Χρισσού, αγωνιστικής περιόδου 2016-2017). (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

36. Λήψη απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή του 5ου Αγώνα ορεινού δρόμου «Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εξοπλισμό της πλάζ ΄Βραχάκια΄. (Εισηγήτρια κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

38. Έγκριση παραχώρησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Ιτέας, αγωνιστικής περιόδου 2016-2017. (Εισηγήτρια κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

39. Έγκριση ανανέωσης συμφωνητικού παραχώρησης καταστημάτων και αίθουσας συγκεντρώσεων του Οικισμού του ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) «ΙΤΕΑ Ι» στη ΔΕ Ιτέας του Δήμου Δελφών». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλαλά-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

40. Σχετικά με την 32/2016 Απόφαση ΔΣ Δ. Δελφών (υπόθεση «Πλατεία Θεάτρου»). (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλαλά-Τσακίρη Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissaface.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.