Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές Φωκίδας

Ημερομηνία δημοσίευσης:09/02/2017

Εβδομήντα δύο Τοπικές Κοινότητες στη Φωκίδα εντάσσονται στο έργο

-φορέας του έργου είναι το Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με συνολικό προϋπολογισμό με ΦΠΑ 161.077.032,00 ευρω

 Εβδομήντα δύο   Τοπικές Κοινότητες στη Φωκίδα καθώς και σχεδόν το σύνολο της χώρας εντάχτηκαν στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» και συγκεκριμένα στο Lot 2 (περιοχή όπου εντάσσεται η Στερεά Ελλάδα) με ανάδοχο την εταιρεία ειδικού σκοπού RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΕΣ (ΙΝΤΡΑΚΑΤ).

Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους και η επιλογή θα γίνει με Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό ενώ φορέας του  έργου είναι το Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με συνολικό προϋπολογισμό με ΦΠΑ 161.077.032,00 ευρω

Οι Τ.Κ. που θα ενταχθούν είναι:

Δήμος Δωρίδας

Άβορος,Αμυγδαλιά,Βραΐλα,Δάφνος,Διακόπιον ,Δωρικόν,Κάλλιον,Κλήμα, Κροκύλειο,Αλποχώριο,Αρτοτίνα,Διχώριο,Ζωριάνος,Κερασια, ,Κόκκινο,Κουπάκιο,Κριάτσιο,Πενταγιοί,Περιβόλιο,Τρίστενο,Υψηλό Χωριο,Δροσάτον,Κάμπος,Παλαιόμυλος,Καστράκιον,Κλήμα,Πηγή,Χιλιαδού,Μαγούλα,

Μοναστηράκιο,Τριβίδιον,Καρούται,Κονιάκος,,Λευκαδίτιο,Λεύκα, Παλαιόκαστρο,Πεντάπολις,Σκαλούλα,Περιθιώτισσα,Στίλια,Συκέα,Σώταινα ,Σκάλωμα,Πύργος,Παλαιοχώριο,Παραλία Σεργούλας,Σεργούλα,Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης,

Τείχιον,Φιλοθέη

Δήμος Δελφών

Αποστολιάς,Βάργιανη,Καλοσκοπή,

Καστέλλια,Μαριολάτα,Οινοχώριο,

Σκλήθρο,Καλάνια,Κρόκι,Μονή Προφήτη Ηλία,Χρισσό,Αθανάσιος Διάκος,Καστριώτισσα,Μουσουνίτσα,Πανουργιάς,Πυρά,Στρόμη,

Άνω Πολύδροσος ,Λιβάδι,Λιλαία

 

http://www.orafok.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.