2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δελφών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας. Μία ξεχωριστή για την έγκριση του προϋπολογισμού του δημού.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 13η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

«Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2017, (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)» (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 13η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

 2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Τ.Κ. Προσηλίου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

 4. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης-παραλαβής δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

 5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

 6. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

 7. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

 8. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

 9. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 13. Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» κατά του 5ου λογαριασμού (αρνητικού) του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

 14. Λήψη νέας απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου (IMERYS πρώην S & B Νησί Κουμπούλοι Άμφισσα). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 15. Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 16. Λήψη απόφασης για: α)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, β) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών και γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διεξαξωγή του 2ου Δελφικού Οικονομικού Forum. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 19. Λήψη απόφασης για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Δ.Κ. Δεσφίνας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» από το Κληροδότημα Χηρόπουλου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 20. Έγκριση Κανονισμού Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος)

 21. Έγκριση παραχώρησης προαύλιου χώρου και αίθουσας εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος).

 22. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δελφών στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος).

 23. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δελφών για το έτος 2017. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).

 24. Τροποποίηση της αριθ. 282/2014 απόφασης σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.