47 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

47 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών τη Δευτέρα 10 Απριλίου

1.    (1η) Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

3.    Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

4.    Έγκριση επιχορήγησης Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6.    Διαγραφή βεβαιωμένων τελών Ηλεκτροφωτισμού – Καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κων Υπηρεσιών).

7.    Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της ΔΚ Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχείρισης-Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ, για τις ημέρες του Πάσχα. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

8.    Λήψη απόφασης για παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε αναξιοπαθούσες οικογένειες από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικ.Μάμα. . (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

9.    Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από Κληροδότημα ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

10.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

11.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

12.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

13.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

14.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).

15.  Έγκριση υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα COPERNICUS Emergency Management Services– Risk & Recovery Mapping (EMS – RRM). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).

16.  Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).

17.  Ανανέωση συμβάσεων και προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το Δήμο Δελφών, ατόμων που απασχολούνται σε προγράμματα – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (Παιδικοί Σταθμοί). (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).

18.  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το Δήμο Δελφών – Δημοτικά Ωδεία. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).

19.  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το Δήμο Δελφών ενός (1) ΠΕ ιατρού εργασίας και ενός (1) ΔΕ αρχιμουσικού. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).

20.  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το πρόγραμμα ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).

21.  Τροποποίηση της αριθ. 443/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).

22.  Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

23.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

24.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

25.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

26.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΔ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

27.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

28.  Έγκριση αιτήματος Γυμναστικού Συλλόγου Ιτέας και καταβολή επιχορήγησης στον Γ.Σ. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

29.  Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση «Παγκόσμιας ημέρας χορού». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

30.  Επί αιτήματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής σχετικά με το εξωκλήσι του Κοσμά του Αιτωλού στη θέση ΆΡΓΟΣΤΗΛΙΑ΄ΤΚ Δροσοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

31.  Διοργάνωση τριήμερου καλλιτεχνικού φεστιβάλ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συγχρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

32.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση εκδήλωσης στην ΤΚ Ελαιώνα. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

33.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις της Επετείου της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων (10η Απριλίου 1821). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

34.  Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος κλειστού γυμναστηρίου ΧΡ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος , Αντιδήμαρχος

35.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις στη Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

36.  Επί αιτήματος του Ελληνικού Ομίλου Τριάθλου και Αθλημάτων μεγάλης Διάρκειας «Ο ΕΥΧΙΔΑΣ», για την πραγματοποίηση του 18ου Ευχίδειου Άθλου στις 12,13 & 14 Μαϊου 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

37.  Τοποθέτηση ποιμνίων στις δημοτικές βοσκές της Δ.Κ. Δεσφίνας για το έτος 2017. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

38.  Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης των δράσεων που θα υλοποιηθούν  στα πλαίσια της Διεθνής Μέρας Μουσείων 2017 από το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

39.  Περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στις Τ.Κ. Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε. Γραβιάς για την αρδευτική περίοδο 2017. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

40.  Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8ης Μαϊου 1821 στην ΤΚ Γραβιάς και έγκριση διάθεσης πίστωσης. . (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

41.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της «10ης Απριλίου 1943» εις μνήμη του ολοκαυτώματος Βουνιχώρτας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

42.  Έγκριση παραχώρησης αίθουσας αμφιθεάτρου Γυμνασίου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)

43.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Τουρισμού της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

44.  Λήψη απόφασης κατά τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δελφών με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», ως αυτοτελούς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

45.  Λήψη απόφασης  για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου  Φωκίδας στο Δήμο Δελφών  (άρθρο 28 Ν.2738/99) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» και έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

46.  Ενημέρωση του Συμβουλίου σχετικά με το  1ο  Παραδοτέο της Μελέτης Αξιολόγησης του Κόστους Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Δελφών που εκπονείται από την ΕΠΤΑ ΑΕ για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

47.  Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

http://www.amfissapress.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.