Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας για τα Διάκεια 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας για τα Διάκεια 2017

Οι εκδηλώσεις εορτασµού της τοπικής εορτής «∆ΙΑΚΕΙΑ», σε ανάµνηση της µάχης της Αλαµάνας και του µαρτυρικού θανάτου του Αθανασίου ∆ιάκου, θα πραγµατοποιηθούν στη Λαµία από την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 έως το Σάββατο 29 Απριλίου 2017.

Στο πλαίσιο του Εορτασµού της ηµέρας αυτής, θα λάβουν χώρα στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι παρακάτω εκδηλώσεις :

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Α. ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ 1) Γενικός σηµαιοστολισµός των ∆ηµοσίων Καταστηµάτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Καταστηµάτων, των Καταστηµάτων ΝΠ∆∆ και Ιδιωτικού ∆ικαίου, των Τραπεζών, των οικιών και των ιδιωτικών καταστηµάτων από της ογδόης πρωινής ώρας µέχρι και της δύσης του ηλίου, την ηµέρα της εορτής.

2) Ώρα : 08:00 π.µ. Έπαρση της Σηµαίας στο Περιφερειακό Κατάστηµα και απόδοση τιµών από τιµητικό άγηµα του Στρατού και τη Φιλαρµονική του ∆ήµου Λαµιέων.

3) Ώρα : 17.30 µ.µ. Υποστολή της Σηµαίας στο Περιφερειακό Κατάστηµα 4) Φωταγώγηση όλων των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Καταστηµάτων, καθώς και των Καταστηµάτων των ΝΠ∆∆ και των Τραπεζών από της δύσεως του ηλίου της 23ης Απριλίου µέχρι τις πρωινές ώρες της εποµένης.

Β. ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ∆ΕΗΣΗ

1) Ώρα 10.15 π.µ. Πέρας προσέλευσης επισήµων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό

2) Ώρα 10.30 π.µ. Τέλεση µνηµόσυνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Σελίδα 2 από 4 Μετά το µνηµόσυνο θα ακολουθήσει οµιλία στον Ιερό Ναό από τον εκπαιδευτικό κ. Σταυρόπουλο Βασίλειο, ∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Λαµίας, σύµφωνα µε το αρ. Φ23/1536/29-03-2017 έγγραφο της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας. Ύστερα, κατά την οικεία τάξη, ο Ιερός Κλήρος, οι Αρχές και το Εκκλησίασµα θα µεταβούν σε επίσηµη ποµπή στο Μνηµείο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ (Καλύβα Μπακογιάννη), όπου θα ψαλεί επιµνηµόσυνη δέηση.

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Στη συνέχεια, ο Ιερός Κλήρος, οι Αρχές και το Εκκλησίασµα, θα µεταβούν σε επίσηµη ποµπή στον Ανδριάντα του Αθανασίου ∆ιάκου, στην οµώνυµη πλατεία, όπου θα πραγµατοποιηθεί κατάθεση στεφάνων

Μετά την κατάθεση των στεφάνων θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, θα ανακρουσθεί ο Εθνικός Ύµνος και στη συνέχεια η ποµπή θα επιστρέψει στο Περιφερειακό Κατάστηµα, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ώρα 07.00µ.µ.: Μουσικοχορευτική Εκδήλωση παιδικών και εφηβικών τµηµάτων του Λυκείου Ελληνίδων Λαµίας, αφιερωµένη στη Μνήµη του Αθανασίου ∆ιάκου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας και του ∆ήµου Λαµιέων στο Αµφιθέατρο του Πνευµατικού και ∆ιοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως στη Λαµία.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.